Sputtr.com | Alternative Search Engine

Aangetroffen

Municipal Waste Water Treatment Plant (WWTP) Effluents

In de effluenten van rioolwaterzuiveringen worden verschil-lende stoffen aangetroffen. De verwijderingsefficiëntie van deze stoffen, die kan oplopen tot 98%, varieert sterk en is onder meer afhankelijk van de vluchtigheid, adsorptie en polariteit van de comp onent.

© Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Het PKD1-gen is gelokaliseerd op chromosoom 16 en het PKD2-gen wordt aangetroffen op chromosoom 4. Recent is uitvoeriger over dit ziekte-beeld gepubliceerd in dit tijdschrift. 7 Polycysteuze leverziekte komt ook voor bij patiënten zonder cystenvorming in de nieren.

3455 LAS Cites A4_3 talenb

Voorbeelden van in (traditionele) medicijnen aangetroffen beschermde dier- en plantensoorten..... 19 4.1Enkele voorbeelden van beschermde diersoorten, aangetroffen in (traditionele) medicijnen..... 20 4.2Enkele voorbeelden van beschermde planten- ...

ON-FARM ASSESSMENT OF BANANA PLANT DENSITY IN RWANDA

Omgevingsfactoren, zoals regenval, zijn bepalend voor de begeleidende gewassen en de bananen variëteiten die in de velden worden aangetroffen.

Enterococcus cecorum osteomyelitis and arthritis in broiler ...

Steeds werden ost eomyelitis van de caudale thoracale wervels met een compressie van het ruggenmerg en/of artritis van het hakge-wricht aangetroffen.

doordat er k] het tanken gemorst wrdt Wat er zich bij een ...

Toch is de giftigheid vaak niet het grootste probleem bij benzinestations: de stoffen die op de spreekwoordelijke gifbelten worden aangetroffen zijn vaak veel gevaarlijker.

Visbestandopnames op de oude Leiearm te Grammene (2005).

Deze soort heeft zich dus zeker niet zoals soms gevreesd wordt weten uit te breiden op dit water - de exoot zonnebaars wordt dan weer voor het eerst aangetroffen op dit water We kunnen besluiten dat de Oude Leiearm te Grammene een water is met een vrij diverse visstand.

1994 BRABANTS HEEM JAARGANG 46

Volgens de vinder, P.W. van de Wetering (Heesch), is de kruikamfoor op zijn kop op ca 1,50 m diepte onder het maaiveld aangetroffen. De dikte van de bouwvoor bedraagt ter plaatse ca 60 cm. Hoewel overige vondstgegevens ontbreken, gaat het waarschijnlijk om een grafvondst, die dateert uit de tweede helft ...

RIVM Report 388802024 Toxicoloby and occurrence of nivalenol ...

Afhankelijk van óf, en de mate waarin, deze vijf trichothecenen worden aangetroffen in granen, diervoeders en voedingsmiddelen, dient vervolgens bezien te worden hoe moet worden omgegaan met de beperkte toxicologische datasets voor deze stoffen.

West-Brabant

Ilex en bijvoorbeeld Typha aangetroffen samen met veel Azolla filliculoides. Deze klei is vooral gevonden bij Gilze. Te Zwart Goor is er volgens Kasse sprake van veel herwerkte tertiaire pollen (Sequoia, Sciadopytis en