Sputtr.com | Alternative Search Engine

Accjja

Indukcja wziewna w przypadkach przewidywanych trudno ci intubacyjnych

Intubacja (po ok. 2-3 minutach wentylacji sewofluranem 8%/ obj.). Znieczulenie ogólne indukcja wziew na dla trudnych dróg oddechowych - iinttuubba accjja