Sputtr.com | Alternative Search Engine

Aferent

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

1 regulament local de urbanism aferent puz p.u.z. - reconversie functionala - constructie industriala i n spatii comerciale si servicii - "electroputere shoping center" beneficiar: s.c. electroputere s.a. craiova pentru: s.c. k&s electric power point s.r.l. sediul: braila, str. grivita, nr.494, jud.

Hotarire pentru aprobarea Regulamentului cu privire la ...

PREłUL TERENULUI AFERENT *I MODUL DE ACHITARE A ACESTUIA 1. În conformitate cu borderoul de calcul, care este parte integrantă a prezentului Contract, preŃul de vînzarecumpărare a terenului aferent constituie _____ (_____ ) ha.

RAPORT ANUAL aferent exercitiului financiar 2009 Aprobat in ...

RAPORT ANUAL aferent exercitiului financiar 2009 Aprobat in sedinta AGA din 14.04.2010 AEROSTAR S.A. Str. Condorilor nr.9, Bacau 600 302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R. C.Bacau; Cod Unic de Inregistrare: 950 531; Atribut fiscal:R; Capital social:29.284.132,50lei Tel:+40.234.575 070; Fax ...

PROGRAM SAPTAMANAL Clubul Sportiv Municipal Ploiesti ...

cuprinde activitatile derulate la nivelul clubului nostru, aferent saptamanii 20.02 – 26.02.2012 Orarul de functionare al Salii de Sport “Leonard Doroftei” se desfasoara in

CURSURI ORACLE ACADEMY

Odată autentificaţi, veţi avea acces la cursurile la care aţi fost înscrişi: − Se selectează butonul Play aferent cursului dorit (veţi avea active doar secţiunile Oracle Academy Database Design , respectiv Oracle Academy Database Programming with SQL). − Pentru finalizarea cursului ...

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

architecture | planning | property @ www.opps.ro Galati ● galati@opps.ro ● Tel 0236 411820 ● Fax 0236 411820 | Bucuresti ● bucuresti@opps.ro ● Tel 0742 141820 ● Fax 0374 001321 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT „ PUZ Statiunea Lacu Sarat Braila" 1.

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE pentru contractul de furnizare ...

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI TIMIŞOARA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE pentru contractul de furnizare produse în leasing aferent obiectivului ,,Achiziţionare 25 buc. autoutilitare cu dublă cabină 6 locuri şi platformă" • Fişa de date a achiziţiei ...

RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE NR. 1 AFERENT CERERII DE ...

1 Investe*te în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera Ńional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară NR. 5 Promovarea măsurilor active de ocupare Domeniul major de intervenŃie 5.1 Dezvoltarea *i implementarea măsurilor active de ocupare Titlul ...

PROGRAMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE AFERENT SECRETARIATULUI ...

Programul Achizitiilor Publice 2008 actualizat.xls. Capitolul I - Cheltuieli de capital Nr. Crt. Obiectulcontractului UM Cant. Valoarea estimată,fără Valoarea estimată,fără Codul CPV Procedura ce urmeazăafi Data estimată pentru Data estimată pentru Data anunţului Persoana responsabilă ...

Criterii de selectie îndeplinite cu punctajul aferent EURO ...

SESIUNEA: M312-1 / iunie - iulie 2010 Masura 312 - Sprijin pentru crearea Suma alocat ă suplimentar pe sesiune şi dezvoltarea de micro-întreprinderi