Sputtr.com | Alternative Search Engine

Afhankelijkheid

Jongeren en roken: initiatie in afhankelijkheid

Jongeren en roken: initiatie in afhankelijkheid 2 1. Algemeen Het gebruik van tabak wordt als één van de voornaamste doodsoorzaken gezien die vermeden kan worden (WHO).

Ontwerpfilosofie voor een duurzame energiehuishouding

doelstelling is hierbij om te komen tot een sterk verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een minimaal beslag op grondstoffen.

(Reeks: Psychoanalytisch Actueel -nr 4)

Mark Kinet (Red.) Zuchtigheid en afhankelijkheid in hun relatie met Middelenmisbruik (Reeks: Psychoanalytisch Actueel - nr 4) ISBN:9044118145 Aantal Pagina's:139 blz.

Biologische plastics uit de bioraffinaderij Na bio-ethanol en ...

Biologische plastics uit de bioraffinaderij Na bio-ethanol en bio-propaandiol komt er binnenkort ook bio-barnsteenzuur. Dit vermindert niet alleen de afhankelijkheid van aardolie, maar opent ook nieuwe markten voor allerlei ‘biobased’

De dood van koning Herodes Agrippa

In het eerste hoofdstuk worden de bronteksten vertaald en wordt op vertaaltechnische en tekstkritische zaken ingegaan alsmede op de vraag naar mogelijke literaire afhankelijkheid tussen beide teksten.

Appendix symbolen

A PPENDIX S YMBOLEN 471 Symbolen voor logische schakelingen III Symbolen voor flip-flop geheugenelementen A.18 C-afhankelijkheid De C-afhankelijkheid dient om de werking van latches en flip-flops te kunnen vastleggen.

Preventie en behandeling van Benzo-afhankelijkheid

Samengebracht voor het project LAK-Borging door het Trimbos-instituut; www.trimbos.nl/verbeterdezorg Preventie en behandeling van benzodiazepine-afhankelijkheid Op donderdag 15 mei j.l. werd in het kader van de deskundigheidsbevordering een voorlichtingsbijeenkomst voor medewerkers georganiseerd ...

Geïntegreerde behandeling psychiatrie en verslaving

4 ZonMwRisicogedrag en Afhankelijkheid /van der Hoorn Dijkhuizen/ Amsterdam 30-11-2007 Addiction: behavioral hallmarks •Chronic relapsing (neuro) behavioral disorder •Loss of control over the intense and persistent urges to take the drug even at the expense of adverse consequences ...

Be hand elaar/Pers. begeleider: Start behandeling:

Na am: Be hand elaar/Pers. begeleider: Geboortedatum: Start behandeling: 1.5 Afhankelijkheid van drugs (inclusief drugverslaving) (ICIDH s 25.6) A Verpleegkundige diagnostische termen * Definitie : Gedragspatroon dat zich kenmerkt door een onweerstaanbare drang tot het nuttigen van en behoefte ...

Modelling of Rotary Kilns

Er wordt met name aandacht besteed aan de identificatie van dimensieloze kentallen die het stoftransport in roterende ovens karakteriseren en hun onderlinge afhankelijkheid.