Sputtr.com | Alternative Search Engine

Afname

EFFICACY OF ELECTRICAL AND THERMOGENIC STIMULATION ON WEIGHT ...

Hierdie afname was beduidend (p≤0,05) beter as die afnames in beide groep TS (9.27%) en groep ESP (6.63%). Die tweede grootste afname is gevind by die abdominale-velvou.

Semen collection, assessment and artificial insemination in ...

468 Permanente vorming Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 2010, 79 INTRODUCTION Up till recently, the reproduction in cats has hardly been studied, despite the fact that the reproductive

Voeding en gezondheid - enterale voedingstherapie bij ...

-Het toevoegen van glutamine aan parenterale voeding zou kunnen leiden tot een afname van de sterfte ten opzichte van standaard parenterale voeding.

Mercy Manyuchi MSc Thesis

Hierdie afname is dubbel in grootte as dit vergelyk word met die afname relatief tot die toename in elektrolietouderdom. Verder toon K p ´n afname met ´n toename in alkaankonsentrasie.

Open Access scholarly communication in South Africa: current ...

Hierdie afname, gepaardgaande met 'n afname in publikasiegetalle van veral junior navorsers, sou kon dui op 'n strukturele probleem in Suid-Afrika se nasionale innovasiestelsel. 'n Afname in die vakpublikasietempo dui daarop dat Suid Afrika 'n probleem het ten opsigte van die distribusie van kennis.

'Balanz' een revalidatiebehandeling voor jongeren tussen de ...

De afname van vermoeidheid (effect-size) zoals die wordt bereikt door het volgen van de cursus bij Balanz kan worden vergeleken met de afname van vermoeidheid zoals deze uit onderzoeken naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie naar voren zijn gekomen.

Edit 1 Speech intelligibility and marital communication in MND

Hierdie bevinding bevestig dat huwelikskommunikasie nie deur die afname in spraakverstaanbaarheid beïnvloed word nie. Sleutel woorde: ...

Obsessief-compulsieve kenmerken niet gerelateerd aan een ...

Hierdoor zou herhaaldelijk checken niet alleen leiden tot een afname van vertrouwen in het geheugen, maar ook tot het wantrouwen van aandacht.

Vakantiebeurs 2011 11 -16 januari 2011 / January 2011 ...

... M Pakket B / Package B x €***0,70 CPC** = + € M Pakket C / Package C x € 1,00 CPP*** = + € * minimale afname 100.000 views / minimum purchase of 100,000 views ** minimale afname 1.000 clicks / minimum purchase of 1,000 clicks *** minimale afname 500 profielen / minimum ...

Pollination of Hass Avocados

By een blok was daar 'n afname in Hass opbrengs gemeet op toenemende afstande van die Ettinger stuifmeelouer. In 'n ander blok was daar egter geen verband hissen opbrengs en afstand van die stuifmeelouer nie.