Sputtr.com | Alternative Search Engine

Agendapunt

Zó wordt lezen leuk

02 Inleiding Hoe kunt u de taalontwikkeling van kinderen stimuleren binnen de kinderopvang? En hoe kunt u ouders daarbij betrekken? Deze vragen staan centraal in Zó ...

Werkoverleg

Werkoverleg W e rkoverleg Werkoverleg Wat is het? Het werkoverleg is een periodiek overleg tussen u en uw werknemers. Afhankelijk van de structuur van uw organisatie ...

Taken van voorzitter en secretaris

Taken van voorzitter en secretaris. Goos Westerlaken Dit artikel geeft een indruk van de taken van de voorzitter en de secretaris van de OR. Het is een opsomming; in ...

Notulen voorjaarsvergadering afdeling 03 d.d. 11 mei 2011 bij ...

Nederlandse Jeu de Boules Bond Aangesloten bij: FIJP, CEP, NSL en NOC*NSF Secretariaat Afdeling 3 p/a Onstein 105, 7006 JS Doetinchem e-mail: bestuur@njbb-afdeling3 ...

Leidraad conversie rangen

3 1. Aanleiding Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's en het Besluit personeel veiligheidsregio's op 1 oktober 2010 komt er een verandering in het ...

Hoe maak ik goede notulen

O rganiseren Fina ncieri ng Motivati e en w erving Interne communicatie E xt e r n e co m mun i ca t ie Door Lenny de Rooy O-3 Hoe maak ik goede notulen? Inhoud en ...

Checklist Liftinstallaties voor de VVE

Checklist Liftinstallaties voor de VVE In 3 stappen op weg in de wetenschap dat niets is vergeten. In de checklist en/of de toelichting zijn ook de verplichtingen van ...

Heraut december 2011

Redactie Artikelen Dorene vd Hoofden De Meerberg 27 0161-412211 Layout, advertentie’s: Albert Heijneman Sint Jorisveld 10 0161-412485 Website: www.sintjorisdorst.nl

statutenwijziging versie 28-5-2008

Dos : 27005392 Ref : PSC (210408.1) STATUTENWIJZIGING VERENIGING Heden, drieëntwintig december tweeduizend en negen, verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler ...

Oudernieuwsbrief nummer 15 21 januari 2011

Nieuwsbrief o.b.s. Jan Ligthart Vlaardingen 1 Locatie Plein Emaus (PE) Plein Emaus 6 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel (GS) ...