Sputtr.com | Alternative Search Engine

Agjensis

Republika Kosova-Republic of Kosovo

1 Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Ligji Nr. 03/L-063 LIGJI PËR AGJENCINË E KOSOVËS PËR INTELIGJENCË Kuvendi i Republikës së Kosovës, Në bazë të neneve 65(1) dhe 129 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; Duke njohur se ...

NDËRMARRJET SHOQËRORE DHE TRANSFORMIMI/PRIVATIZIMI I TYRE

1 NDËRMARRJET SHOQËRORE DHE TRANSFORMIMI/PRIVATIZIMI I TYRE Draft i Raportit Hulumtues Raport i përgatitur në bashkëpunim me Qendrën Ndërkombëtare për Ndërmarrjet Private (CIPE) dhe e mbështetur nga Agjensia e SHBA-ve për Zhvillim Ndërkombëtarë (USAID) Prishtinë, 8 Mars, 2001

BNR Radio Bullgaria Kultura dhe shkenca

... 27, 2004, 3:02.MD BG Desant kulturor i Bullgaris e ne Angli Botuar me: tetor 27, 2004, 2:56.MD BG Vizatimi i nje femije 6-vjecare bullgare do te udhetoje ne tere boten Botuar me: tetor 06, 2004, 1:29.MD BG Ne Paris hapet nje institut kulturor bullgar Botuar me: tetor 04, 2004, 1:44.MD BG Botimet e Agjensis e ...