Sputtr.com | Alternative Search Engine

Agrokons

AGROKONS, DOO Telefon: 024/730-232

AGROKONS, DOO Telefon: 024/730-232 24323 Feketi}, Mar{ala Tita 40 Telefaks: 024/730-232 www.agrokons.co. rs E-mail: agrokons@gmail.com (12147) Silosi Silos Otvoreni prostor br. 75/I AQUADYN, DOO Telefon: 063/210-320 21000 Novi Sad, Kisa~ka 10 Telefaks: 021/636-1798 21164) E-mail: aquadyn@eunet ...

(Microsoft Word - reference po azbu\350nom redu)

1 Referenc lista od 1992 do kraja 2009. godine ♦ „Agrar FM" Novi Sad - Projektovanje i stručni nadzor nad izvođenjem radova na objektu silosa za žitarice kapaciteta 6x735t sa pratećim objektima u Rumi ♦ „Agrokons" Feketić - Silosi za žitarice na više lokacija ♦ ZZ „Agrolika ...