Sputtr.com | Alternative Search Engine

Akademsko

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH ...

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA - akademsko priznavanje 1. Izvornik ili ovjerena preslika inozemne visokoškolske kvalifikacije čije se priznavanje tra i (potvrde I uvjerenja ne uva avamo) / Original or the certified copy of the foreign ...

SVEUČILIŠTE U ZADRU / UNIVERSITY OF ZADAR Ured za akademsko ...

SVEUČILIŠTE U ZADRU / UNIVERSITY OF ZADAR Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija / Academic Recognition Office Mihovila Pavlinovića bb HR - 23 000 ZADAR Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u Republici ...

SVEUČILIŠTE U ZADRU / UNIVERSITY OF ZADAR Ured za akademsko ...

SVEUČILIŠTE U ZADRU / UNIVERSITY OF ZADAR Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija / Academic Recognition Office Mihovila Pavlinovića bb HR - 23 000 ZADAR Zahtjev za priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka ...

Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije ...

1 Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj - akademsko priznavanje Application for the recognition of a diploma issued by a foreign higher education institution, for the purpose of continuation of higher education in the ...

Akademsko poduzetništvo - znanje za gospodarstvo

CILJ PROJEKTA Projekt „Akademsko poduzetništvo - znanje za gospodar-stvo" je usmjeren na povećanje broja poslijediplomskih i specijalističkih studija koji su orijentirani na poduzetništvo i menadžment.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIZNAVANJE RAZDOBLJA STUDIJA

... Hrvatskoj neće započeti ukoliko nisu upisani svi podaci pod točkom 5. zahtjeva / Process of recognition for the purpose of continuation of education in Republic of Croatia will not start unless all information under paragraph 5 of the application form are provided! É Nakon što Ured za akademsko ...

IME I PREZIME:

IME I PREZIME: Edhem Hasković DATUM I MJESTO ROĐENJA: 03.01.1962. Višegrad AKADEMSKO ZVANJE: Doktor bioloških nauka DATUM, MJESTO I NAZIV INSTITUCIJE STICANJA TITULE: FAKULTET: Prirodno-matematički fakultet Sarajevo MAGISTARSKI: 1997 DOKTORAT: 1999 NAZIV INSTITUCIJE SADAŠNJEG ZAPOSLENJA ...

IME I PREZIME:

IME I PREZIME: Almasa Kapidžić DATUM I MJESTO ROĐENJA: 4.06. 1962. TUZLA AKADEMSKO ZVANJE: DOCENT DATUM, MJESTO I NAZIV INSTITUCIJE STICANJA TITULE: FAKULTET: 25.05.1988.g., Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli MAGISTARSKI: 20.12.1999.g., Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u ...

H O W T O R E A D A N D W R I T E E F F E C T I V E L Y: - K ...

K A K O U S P E Š N O Č I T A T I I P I S A T I: kritičko čitanje.akademsko pisanje.pisanje izveštaja.veštine prezentacije

IME I PREZIME:

IME I PREZIME: Selma Uzunović-Kamberović DATUM I MJESTO ROĐENJA: 23. 01. 1957., Zenica AKADEMSKO ZVANJE: docent DATUM, MJESTO I NAZIV INSTITUCIJE STICANJA TITULE: FAKULTET: 1975.