Sputtr.com | Alternative Search Engine

Aksiomov

GEOMETRIJA V RAVNINI

Ravnina : neskončno tanka, ravna ploskev Izreki : matematične resnice, ki jih dokazujemo s pomočjo aksiomov Definicije : opredelitev novih pojmov Aksiomi :osnovne matematične resnice Aksiomi : čni točki, ki določata natanko eno premico → Aksiom o vzporednici: čko T, ki ...

AnalizaI - Josip Globevnik Miha Brojan 15. september 2010

Samo s pomoˇcjo Peanovih aksiomov je mogoˇce v naravna ˇstevila vpeljati operaciji seˇstevanja in mnoˇzenja z lastnostmi, ki jih poznamo.

POUK KOT KOMUNIKACIJSKI PROCES

Pet temeljnih aksiomov komunikacije (Watzlawick v Bratani* 1991) : 1. Ni mogo*e ne komunicirati. 2. Komunikacija ima tako vsebinski kot odnosni vidik.

Družbena neenakost in socialni kapital

V tem smislu se v I. kategorijo uvrščajo poenostavitve s področja splošno sprejetih moralnih resnic (»dobro je delati dobro«, Kantov kategorični imperativ), s področja znanstvenih aksiomov v nara-voslovnih in družboslovnih teorijah (npr. »brez meje ni sistema«, pomen konsenza v klasičnem ...

»Kaj« je Frederick Winslow Taylor

aksiomov, imanentnosti ali podobnih metafizicnih »navlak«, ne priˇ mišljenju,kajšelepridelovanju.Iztegasledi,damoratudimišljenje in razumevanje imeti še neki višji cilj, po možnosti seveda tak, ki je