Sputtr.com | Alternative Search Engine

Aktivitete

Bashkëpunim Shkencor në Mbështetje te Peshkimit te ...

Ata duhet te bejne çdo perpjekje per te siguruar qe resurset dhe habitatet kritike per mireqenien e ketyre resurseve, të cilat kane qene ne rrezik nga pasojat e peshkimit ose nga aktivitete te tjera njerezore jane grumbulluar, te ripertërihen. 7.7 Zbatimi 7.7.1 Shtetet duhet të sigurojne krijimin e ...

Albanian leaflet -final

•Mbështetje konkrete për Qendrën e Informacionit të Ministrisë së Mjedisit për botimin e buletinit të Ministrisë "Mjedisi Shqiptar", që paraqet informacione mbi kuadrin ligjor dhe aktivitete për pjesëmarr jen publike.

TABELA E LËNDËS

2 Të nderuar prindër, Arsimi është përgjegjësi e së sotmes ndaj së ardhmes së një kombi. Ne e kemi marrë përsipër këtë përgjegjësi duke e reformuar thellë dhe në mënyrë të gjithanshme arsimin tonë.

MATERIALET E TRAINIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK

... kryesorë prokurues të qeverisjes vendore, si ekspertë të prokurimit public, të cilët luajnë rolin e specilistëve prokurues ekzistues, dhe që mund të transferojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre tek kolegët, partenerët dhe punonjësve të rinj të cilët do të kryejne aktivitete ...

Kosovo leaflet -final

•OJQ-ja mjedisore "MAR"ka filluar implementimin e pjesÏmarrjes sÏ publikut me disa aktivitete, pÏrfshirÏ njÏ takim pune mbi "KonventÏn e Aarhusit", qÏ çoi nÏ krijimin e Koalicionit pÏr KonventÏn e Aarhusit.

Padhunshmëria? Doracak për trajnim në temën përpunimi i ...

Padhunshmëria? Doracak për trajnim në temën përpunimi i padhunshëm i konflikteve për punë me të rritur

Agro-business, Drinks, and Microfinance Fair - AGROKOS 2008

Organizatori, tha se panairi përfshinë edhe shumë aktivitete tjera përcjellëse. Ndërsa ekspozuesit deri diku janë të kënaqur me ecurinë e panairit dhe numrin e vizitorëve gjatë dy ditëve.

NISMË PËR AVANCIM TË PËRSHPEJTUAR TË TË DREJTAVE TË ...

1 nismË pËr avancim tË pËrshpejtuar tË tË drejtave tË fËmijËs nË kosovË (studim pËr gjendjen e tË drejtave tË fËmijËs nË kosovË) draft prishtinË, nËntor 2006

MIQTË E KOSOVËS

Për shkak të aktit të shëmtuar e kriminal të vrasjes në Frenkfurt unë i kam ndërpre aktivitetet e radhës: vizita e "New York Times", vizita e Bashkisë së Nju Jorkut dhe shumë aktivitete tjera.

Half term activities in Haring ey

In large print On audiotape In Braille Inanotherlangu age, please state: Name: Tel: Address: Email: Nëse e doni të përkthyer apo në ndonjë format tjetër këtë fletushkë mbi aktivitete të pushimit të gjysëm semestrit, ju lutem plotësoni formularin dhe kthejeni tek adresa e mëposhtme me postim falas.