Sputtr.com | Alternative Search Engine

Aktuelnosti

HIRUDOTHERAPY IN THE TREATMENT OF BILATERAL INTERNAL CAROTID ...

51 Curr Top Neurol Psychiatr Relat Discip. Vol 18, No. 3, September 2010 Pospelova at al. CASE REPORT UDC 616.133-08 HIRUDOTHERAPY IN THE TREATMENT OF BILATERAL INTERNAL CAROTID ARTERY OCCLUSION: CASE REPORT HIRUDOTERAPIJA U TERAPIJI BILATERALNE KAROTIDNE OKLUZIVNE BOLESTI: PRIKAZ SLUČAJA Maria ...

EFFECTS OF HIRUDOTHERAPY ON INTRAVASCULAR THROMBOSIS ...

27 Curr Top Neurol Psychiatr Relat Discip. Vol 18, No. 3, September 2010 Pospelova at al. RESEARCH ARTICLE UDC 616.83:616.1]-08 EFFECTS OF HIRUDOTHERAPY ON INTRAVASCULAR THROMBOSIS ACTIVATION IN DIFFERENT CEREBROVASCULAR PATHOLOGIES EFEKTI HIRUDOTERAPIJE NA AKTIVACIJU INTRAVASKULARNE TROMBOZE U ...

TRANSKRANIJALNI DOPLER NALAZ U ARTERIJI CEREBRI MEDIJI I ...

Salević Obradović J, Slankamenac P: TCD nalaz u ACM i kliničko stanje pacijenata sa visokostepenom stenozom… AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, God.

KLINIČKI ZNAČAJ SOMATOSEN Z ORNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA ...

a ak kt tu ue el ln no os st ti i i iz z n ne eu ur ro ol lo og gi ij je e, , p ps si ih hi ij ja at tr ri ij je e i i g gr ra an ni iČ Č n ni ih h p po od dr ru uČ Č j ja a, , g go od d. .

AKTUELNOSTI

2 AKTUELNOSTI Časopis Banja Luka Colleg-a Prvi put pokrenut 1996.g. Časopis ima nau~nu orjentaciju. Glavni i odgovorni urednik Prof. dr @eljko Mirjani} Zamjenik glavnog i odgovornog urednika dr Mladen Mirosavljevi} Redakcija Prof. dr @eljko Mirjani}; doc. dr Manojla Zrni}; prof. dr Rade Tanjga ...

Merck d.o.o., orđa Stanojevića 12, Beograd tel: 011/217 57 ...

... ,74 Seminar pedijatrijske skole Srbije 75.750,00 Dani opste medicine 20.000,00 Kongres udruzenja internista Srbije 179.100,00 Aktuelnosti u kardiologiji 55.084,75 Lazini dani 50.000,00 KME Sponzorstvo edukativnog skupa 232.700,00 KME Osnove terapije hronicnog kancerskog bola 50.000,00 Sponzorstvo ...

Hot Extrusion Technology Generation on the Basis of FEM and ...

Upravo FMEA dokumentuje znanje eksperta u kompaniji i to postaje njena svojina koja svakim danom dobija na vrijednosti i aktuelnosti. To su najmoćnije svjetske kompanije u svim oblastima upravljanja tehnologijom odavno uočile i probleme rješavale ne prepuštajući ništa slučaju i vremenu.

UNAPREÐENJE EFIKASNOSTI INTERNE REVIZIJE

THE FIRST IIA MONTENEGRO CONFERENCE ON INTERNAL AUDITING 3 • • • predavanja usvoje širok spektar aktuelnosti u vezi sa profesijom interne revizije i izazovima koji su pred njom, težnja organizatora je i da njeni učesnici međusobno razmjenjuju dragocjena iskustva iz ove oblasti ali i ...

- F E B R U A R – AKTUELNOSTI U GRAĐEVINARSTVU - 20 ...

- F E B R U A R – AKTUELNOSTI U GRAĐEVINARSTVU . IZMENA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA. Na sastanku u Privrednoj komori Beograda, gospodin Dušan Milanović, zamenik direktora Sektora za strateško planiranje Urbanistiĉkog zavoda Beograda, najavio je delimiĉnu izmenu Generalnog ...