Sputtr.com | Alternative Search Engine

Algoritmom

FITTING OF EXTREME WAVE PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTION ...

Stoga je, u cilju poboljšanja postupka određivanja ekstremnog stanja mora, za procjenu parametara funkcije distribucije vjerojatnosti ekstremnih valnih vrijednosti u radu primijenjen postupak optimizacije genetskim algoritmom.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Uspoređujući ga s EKF algoritmom, vidi se da estimira s manjom pogreškom. Dobra strana UKF filtra jest što mo e koristiti nelinearni model procesa, to jest nije ga potrebno linearizirati, dok mu je loša strana proračun Cholesky faktorizacije matrice kovarijanci, koji mo e utjecati na robustnost ...

SOME ASPECTS OF THE STIC SYSTEM STABILITY CALCULATION

Međutim, imajući u vidu da problemi stabilnosti konstrukcija, po svojoj prirodi spadaju u područje nelinearne analize sa komplikovanim algoritmom rešavanja, ovde se iznosi jedan sasvim jednostava postupak rešavanja tog problema.

A MULTICRITERIA REDESIGN OF THE MIDSHIP SECTION OF AN ...

Problemu je pristupljeno višekriterijalnom optimizacijom sa genetskim algoritmom kao optimizatorom. Izvedeno je 11 različitih Pareto-optimalnih konstrukcijskih rješenja.

VI Savetovanje Energetska Elektronika Subotica, 17-19.6.1986.

Stošić Tranzistorski pretvarač za pogon jednosmernog servo-motora sa simetričnim algoritmom pobude invertora TRANSISTOR CONVERTER FOR DC SERVO-MOTOR CONTROL WITH SYMMETRIC DRIVE OF INVERTOR M. Ilić D. Maksimović Prekidački regulator za napajanje mikroračunarskog sistema A SWITCHED-MODE POWER SUPPLY ...

Marina Sirotković OPTIMIRANJE PROIZVODNJE BIOETANOLA ...

parametara, može se realizirati tzv. genetski algoritam nad genetskim algoritmom. Za optimiranje višedimenzijskih funkcija, genetski algoritmi trebaju posjedovati dvije važne

Otoakustičke emisije u ispitivanju sluha kod dece

Ako je za predviđeno, unapred određeno vreme statističkim algoritmom registrovano manje od četiri para piko-va, TEOAE test bio je pozitivan na oštećenje sluha („PAO TEST").

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta ...

- Roč. 1, č. 1 (2004), s. 55-66 AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Počet záznamov: 6 AEC1Babinec, Štefan - Pospíchal, Jiří: Optimalizácia Metropolisovým algoritmom v Echo State neurónových sieťach In: Kognice a umělý ivot.

Table of Contents

Primijenjena metodologija op-timizacije zasnovana je na praćenju parametara rada realnih sistema u određenom vremenskom periodu, statističkoj obradi podataka, simulaciji rada sistema numeričkim statističkim simulacionim algoritmom, te optimizaciji broja pretovarnih seg-menata.

Rang-liste kandidata po studijskim programima formiraju se ...

Rang-liste kandidata po studijskim programima formiraju se računalnim algoritmom koji za svakoga kandidata pronalazi studij na kojemu može ostvariti pravo upisa, u ovisnosti o postavljenim prioritetima .