Sputtr.com | Alternative Search Engine

Alihit

VIRTUES OF THE SACRED MONTH OF RAJAB

... end of the last 10 cycles raise your hand and say the following words and rub your face: La ilaha illa Llahu Wahdahu La sharika Lahu Lahu l-mulku Wa lahu l-hamdu Yuhyi wa yumitu Wa Huwa Hayyun la yamut Bi-yadihil-khair Wa Huwa ala kulli shai in Qadeer Salla Llahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihit ...

Yaliyomo: No. Ukurasa.

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM: UTANGULIZI: Al hamdu-lillahi Rabbil Alamin, Was Swalaatu Was Salaam, Ala Ashrafil Anbiya Wal Mursalin Alladhi Unzila Alayhi Lawlaa Nafarun Min Firqatin Kulli Twa Fatin Layata-faqqahu fii Diin Wa`alaa Alihit Twahirina wa Aswaha-Bihil Akramiin.

Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû ...

ala Seyyidüna Muhammedin ve ala alihit tayyibinel kiramı salaten mevsûleten daimetel ittisali bi devami zil celali vel ikrami. Allahümme salli ala Seyyidüna

Fra advent til Hellig tre-kongers dag adventtas loahppáΩiidda

Buohkat vulge ∏álihit ieΩaset, ieªguhtege gávpogasas. Jovsset vulggii dalle Nasaret gávpogis bajás Judeái, Dávveda gávpogii Betlehemii, go son lei Dávveda sogas ja nális, ∏álihit ieΩas oktan Márjjáin, gii lei lohpiduvvon sutnje áhkkán ja gii lei máná vuostái.

H Ə R G Ü N O X U N A N D U A L A R

Səlli əla Muhəmmədin və alihit-tahirin. (İlahi, bu gün məni yaxşı əməllərə yönəlt. Belə bir gündə mənim bütün arzu və ehtiyaclarımı ödə.