Sputtr.com | Alternative Search Engine

Alkoholiste

DATE INSCRIPTIONS & NOTES

Montreal, March 2/63" Alcoholics Anonymous World Services Alkoholiste Anoniem Book is in Afrikaans. Enclosed is a booklet in Finnish. Signed by 8 people.

Print Panado Medsip H-Lemon

Dit moet versigtig gebruik word deur alkoholiste, pasiënte met cor pulmonale, bejaardes, pasiënte met hipoksie, pasiënte met akute pulmonêre edeem of enige ander longsiekte of by pasiënte met verswakte respiratoriese funksie.

S.A. MEDICAL JOURNAL

632 S.A. TYDSKRIF VIR GENEESKUNDE 23 Julie1966 heidpsigiatriesekennis watverkry is deurmiddelvanpsigolo­ giesenavorsingenkliniesestudie. Indie eersteplekverteen­ woordigditdus'nrykeskakering van kliniesebesonderhede aangaandedieontwikkeling van die normalepersoonlikheid, dj ...

THE ROLE OF ALCOHOL USE IN HIV TRANSMISSION AMONG ...

... lae selfpersepsie, en 'n geskiedenis van seksuele oordraagbare infeksies was hoër onder misbruikers van alkohol en alkoholiste as matige drinkers.

Think before you drink!

Organisasies soos: • Alkoholiste Anoniem • SANRA (Die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad Insake Alkoholisme en Dwelmafhanklikhe id) • FARR ...

SCHEDULING STATUS:

Dit moet versigtig gebruik word by alkoholiste, pasiënte met cor pulmonale, bejaarde pasiënte, pasiënte met akute koorstoestande, pasiënte met hipoksie, ...

Dissertation presented for the degree of Doctor of Philosophy ...

anonieme gemeenskappe, byvoorbeeld Alkoholiste Anoniem te oorweeg. Ander diskoerse beklemtoon die identifisering van probleme en die instemming tot rehabilitering.

Alkoholmisbruik en die Huisarts *

3February 1973 S.A. MEDICAL JOURNAL 175 toon weer die kompleksiteit van die probleem. Dit is'n pandemiewatnognie na wen sebevegwordnie. En die benaming van pandemie is werkliknievergesognie as daarbesefworddatlidmaatskap van Alkoholiste Anoniem oordiehelewereId 450000 aktieweledetel.'Dit sou ...

Tieners wat bid: Kry balans

Ek roep uit na U vir tieners wat hulle voorbeeld volg of wat vir die pret drink en alkoholiste word. Help hulle asseblief om hulle verslawing te erken en ook dat hulle hulp nodig het.

Round Table 25 /158 - Melodrama 2008

INHOUDSOPGAWE Jy is nie alleen nie Kieries en krukke Siektes en seer kele Aansteeklike siektes Pille en gesond-word Is alkoholiste anders? 'n Glibberige glybaan Gevoelens en goeters 'n Nodige noodlys Spieël-stories Top-tien bybelversies Bronnelys Kopiereg Inhoud & Bladuitleg: A Wright Uitgegee ...