Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ameliyathanede

Original Article /

önce ameliyathanede uygulanabilen bir fiksasyon metodu ile perikardial yamaların gerilme kuvveti ve elastikiyetlerini ölçmektir. Hastalar ve Yöntemler: Koroner bypass ameliyatı

Marfan Sendromlu Hastada Anestezi Yaklafl›m›: Olgu Sunumu

Ameliyathanede EKG, noninvaziv kan bas›nc› ve SpO2 monitörizasyonunu takiben anestezi indüksiyonunda yine tiyopental (0.7 mg/kg), fentanil (1 mcg/kg) uyguland› ve kas gevfletici olarak 0.1 mg/kg veküronyum kullan›ld›.

Ruptured Blister-Like Aneurysm of Distal Internal Carotid ...

Böyle esnek bir strateji hem karotis oklüzyonu durumunda beynin kollateral dolaşımı ve iskemi direncini gösteren preoperatif tetkiklerin yapılmasını, hem de ameliyathanede standart klip setleri içinde bulunmayabilecek greft klipler, anevrizmayı sarmak için kullanılabilecek malzeme ve ...

Toraks cerrahisinde torakal epidural anestezinin ...

Her iki grupta da hastalar tidal volüm 8-10 ml/kg, arteriyel CO 2 basýncý (PaCO 2) 35-40 mmHg olacak þekilde % 100 O 2 ile (ameliyathanede merkezi hava olmadýðýndan) ventile edildi.

Poster No 1: Reconstruction of the soft tissue defects of ...

Ulusal Türk Plast-Rekonstr.ve Estetik Cerr. Kongresi. 27- 30 Eylül İstanbul Poster No 15: Ameliyathanede kullanılan ısıtıcı battaniyeye bağlı büyük yanık: bir olgu nedeniyle

AMELİYATHANE UYGULAMALARINDA ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

ATıK GAZLAR I • Ameliyathanede, anestezi cihazlarının ve kaçak valflerinin ve hatta hastaların eksiucum havalarından çıkan anestezi gazlara sağlık çalışanları kronik olarak maruz kalmaktadır.

AMELİYATHANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MOTİVASYON ...

Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi K. Zerrin, E. Doğru AMELİYATHANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

(Microsoft PowerPoint - Yogun Bakim ve Ameliyathanede Mobil ...

(Microsoft PowerPoint - Yogun Bakim ve Ameliyathanede Mobil Bilgisayar Kullanimi L D\366\376emeci)

Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen ...

TÜRKİYE İŞ KURUMU 1 AMELİYATHANE HİZMETLERİTEKNİKERİ TANIM Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi

Ameliyathane Organizasyonu

Ameliyathanedeki kişi sayısı ile havadaki mikroorganizma sayısı arasında doğru orantı olduğu için ameliyathanede mümkün olduğu kadar az personel olmalıdır.