Sputtr.com | Alternative Search Engine

Anabilim

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

t.c. atilim Ünİversİtesİ sosyal bİlİmler enstİtÜsÜ İngİlİz dİlİ ve edebİyati anabİlİm dali the use of history and fantasy in jeanette winterson’s the passion and sexing the cherry yÜksek lİsans tezİ hazırlayan gökçen usman tez danışmanı prof. dr. oya batum ...

CV Umut Arslan tukce

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , TIP FAKÜLTESİ, BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI, SIHHİYE, ANKARA 1 Umut Arslan Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Sıhhıye/ANKARA Tel: 305 14 67 Faks: 305 14 59 E-posta: umutars@hacettepe.edu.tr EĞİTİM 2002-2008 Doktora ...

Prof. Dr. Oğuz ÇETİNKALE Cerrahpaşa TıpFakültesi ...

Prof. Dr. Oğuz ÇETİNKALE Cerrahpaşa TıpFakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Uluslararası bildiriler ; 1- Yıldırım İ, Çetinkale O. Etude Biomecanique de la Methode "Modified Anterior Scorring" pour la Reconstruction d'oreilles Prominentes.

SEL İ M PROSTAT H İ PERPLAZ İ L İ HASTALARDA S E LEKT İ ...

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, MERSİN . ÖZET Bu çalışmanın amacı, benin prostat hiperplazili (BPH) hastalarda doksazosin, terazosin, alfuzosin ve

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı Uluslar arası yayınlar 1. Yilmaz Y, Ozdogan O. Liver disease as a risk factor for cognitive decline and dementia: An under-recognized issue.

İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI

İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI İNGİLİZCE BÖLÜMÜ DERS KONULARI Doç.Dr.TANİA MARUR 3.Semestre ANATOMY OF THE NECK Bones of the neck Fascia of the neck Cervical subcutaneous tissue and platysma Sternocleidomastoid region Posterior ...

Pulmoner Emboli - The Effect of Coronary Slow Flow on ...

Olgu Sunumu SELÇUK ÜNİV TIP DERGİSİ Selçuk Üniv Tıp Derg 2011;27(1):31-33 Yazışma Adresi: Mehmet Kayrak, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Konya

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

t. c. atilim Ünİversİtesİ sosyal bİlİmler enstİtÜsÜ İngİlİz dİlİ ve edebİyati anabİlİm dali thematic and formal analyses of jonathan swift's two prose satires; gulliver's travels and a modest proposal yÜksek lİsans tezİ hazirlayan aycan leventlİ tez ...

Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ...

... NAZ, SL‹ME VE FOSFOL‹PAZ) ‹N-V‹TRO ARAfiTIRILMASI IN VITRO INVESTIGATION OF VIRULENCE FACTORS (PROTEINASE, SLIME AND PHOSPHOLIPASE) IN CLINICAL ISOLATES OF CANDIDA ALBICANS U¤ur ARSLAN Duygu FINDIK Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal ...

ANABİLİM DALI :İŞLETME

anab0l0m dali : 0^letme adi soyadi : fatih ta^pinar dani^mani :yrd. doç. dr. süleyman dÜndar tar0h0 : 10.10.2006 yÜksek l0sans tez Özet0 mot0vasyon ara˙larinin 0^ gÖren mot0vasyonu Üzer0ndek0 etk0s0: afyonkarah0sar 0l0ndek0termal otel 0 ...