Sputtr.com | Alternative Search Engine

Analizat

Marrying Up: The Role of Sex Ratio in Assortative Matching†

124 American Economic Journal: Applied Economics 3 (July 2011): 124-157 http://www.aeaweb.org/articles.php?doi = 10.1257/app.3.3.124 M arriage market outcomes are known to have important implications for fer-tility, education, labor supply, social inequality, and income redistribution (e.g ...

GC-MS ANALYSIS OF ESSENTIAL OIL OBTAINED FROM THE SPECIES ...

S-a dozat conţinutul în ulei volatil al acestei specii şi s-a analizat compoziţia chimică a acestuia prin metoda gaz-cromatografiei cuplată cu spectrometria de masă.

OF THE VOLATILE OIL FROM DIFFERENT P LANT PARTS OF ANETHUM ...

Rezumat Uleiul volatil obţinut din frunze, flori şi fructe uscate de Anethum graveolens L. (mărar) cultivat în România, a fost izolat prin hidrodistilare şi analizat prin cromatografie de gaze cuplată cu spectrometrie de masă ( GC - MS).

INFLUENCE OF PINCH AND APPROACH POINT ON CONSTRUCTION OF A ...

... ISSN 1454-2358 INFLUENCE OF PINCH AND APPROACH POINT ON CONSTRUCTION OF A HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR IN A COMBINED CYCLE Constantin NEAGA 1,Laurenţiu FLOAREA 2 Lucrarea de faţă este concepută ca o continuare detaliată a analizei problemei din lucrarea [1]. În articolul amintit,s-a analizat ...

PYROLYSIS PARAMETERS INFLUENCING THE BIO-CHAR GENERATION FROM ...

Materialul analizat a fost rumeguşul de cireş. Experimentele s-au efectuat prin piroliza la temperaturi între 450 ºC şi 800 ºC. Studiul experimental s-a bazat pe influenţa temeraturii, timpului de staţionare şi a ratei de încălzire asupra producţiei de bio-cocs şi asupra determinării ...

THE RESOURCES UTILIZATION PATTERN IN A GENERAL UNIVERSITY ...

A fost utilizat şi analizat conceptul de eficienţă alocativă. Analiza se bazează pe indicatori relevanţi pentru activitatea spitalului: durată medie de spitalizare, rulajul paturilor, rate de ocupare, mortalitatea spitalicească.

1. Introduction - POTENTIAL RISKS AT FOOD PACKAGING USING ...

În lucrare s-au analizat riscuri de natură biologică şi chimică la ambalarea unor alimente de origine animală cu materiale celulozice simple şi complexe în scopul verificării aportului acestor materiale

MICROBIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERISATION OF DAIRY AND ...

Astfel, s-au izolat în culturi pure şi s-au analizat din punct de vedere al proprietăţilor biochimice, microorganisme componente ale microbiotei apelor reziduale din industria laptelui şi a berii.

CLEAR LIQUID DIET - A GOOD BOWEL PREPARATION FOR CAPSULE ...

S-au analizat următorii parametrii: calitatea filmului, vizibilitatea mucoasei intestinului subţire, timpul de evacuare gastrică şi timpul de tranzit la nivelul intestinului subţire a capsulei endoscopice.

PERCENTAGE OF ELITE ( PLUS ) TREES IN NORWAY SPRUCE AND ...

faptul că arboretul analizat constituie un important furnizor de seminţe şi butaşi de calitate pentru activităţile de reîmpădurire şi