Sputtr.com | Alternative Search Engine

Analizirati

03. veljače 2009. godine s početkom u 10:00 sati u Hotelu ...

O RELEEL&u / ABOUT RELEEL Projekt "Usklañivanje zakonodavstva iz područja obnovljivih izvora energije i označavanje energetske učinkovitosti" , čiji je korisnik Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, provodit će se 18 mjeseci, a njegov je cilj analizirati potrebe ...

KOLORIMETRIJSKA ANALIZA ELEKTROFOTOGRAFSKIH OTISAKA OTISNUTIH ...

Sažetak: Cilj ovoga rada je pobliže analizirati mogućnost elektrofotografskog otiskivanja na neupojne i transparentne tiskovne podloge (PVC i polikarbonat).

B: [U[TAR[I^ et al.: THE INFLUENCE OF POWDER SELECTION AND ...

analizirati vzroke za dobre oz. slab{e funkcionalne lastnosti posameznih le`ajev. Klju~ne besede: naoljeni samomazalni le`aji, kemijska, mikrostrukturna in mehanska karakterizacija, analiza in primerjava

"Usklađivanje zakonodavstva iz područja obnovljivih izvora ...

Projekt, čiji je korisnik Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, provodit će se 18 mjeseci, a njegov je cilj analizirati potrebe i dati jasne preporuke za daljnje usklađivanje hrvatskog zakonodavstva iz područja obnovljivih izvora energije i kogeneracije s pravnom stečevinom Europske ...

Klini~ka slika HVBS-a u me|uepidemijskom razdoblju

Znakovi zatajenja bubrega koje se mo`e razviti su hipotenzija, oligurija do anurije nakon ~ega slijedi faza kompenzatorne poliurije [11, 12] Cilj rada Cilj ovog rada bio je analizirati te`inu klini~ke slike u sporadi~nih bolesnika s HVBS-om u me|uepidemijskom razdoblju u odnosu na epidemijsko razdoblje.

Engleski jezik u pravnoj struci III + IV

- objasniti klasifikaciju kaznenih djela po engleskom pravu i analizirati zakonska obilježja pojedinih kaznenih djela; - izraziti svoje mišljenje o smrtnoj kazni, pobačaju i eutanaziji;

Menad ment poslovnih procesa i znanja u hrvatskim poduzećima

Definirana su četiri cilja istra ivanja: 1) analizirati upravljanje poslovnim procesima u velikim hrvatskim poduzećima, s posebnim naglaskom na sam način/postupak implementacije procesne orijentacije te utvrditi promjene koje je njeno uvođenje uzrokovalo u poduzećima; 2) analizirati projekte ...

PRIMENA ML DESIGNER NA UNAPREĐENJE FUNKCIONALNE BEZBEDNOSTI ...

Uz pomoć okru enja kakvo je MLDesigner moguće je analizirati bezbednost sistema još u ranim fazama projektovanja. Ovakav pristup podrazumeva system orijentisan događajima kao i adekvatan domen projektovanja.

Organska tvar i pH u tlima istočne Hrvatske

Cilj ovog istraživanja je analizirati podatke o tlu na razini udjela organske tvari i pH vrijednosti tla, na površinama namijenjenim intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji te procijeniti prostornu distribuciju.

RAK I HIPERPLAZIJA ENDOMETRIJA U BOLESNICA DOMA ZDRAVLJA ...

Ispitati u~estalost neurednog materni~nog krvarenja i broj kiretiranih bolesnica te analizirati patohistolo{ki nalaz kiretmana na prete`no ruralnom podru~ju u Domu zdravlja Benkovac.