Sputtr.com | Alternative Search Engine

Anestesikliniken

Kön, lön och karriär Sjuksköterskeyrkets omvandling under ...

s 142 Tabell 5:12 Medellön och medianlön för de obefordrade Sjuksköterskorna på anestesikliniken UMAS 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999. s 142 Tabell 5:13 Medellön för kvinnliga och manliga obefordrade Sjuksköterskor på anestesikliniken UMAS 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999.

Enhetligt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Satsning inom ...

Enhetlig utrustning Då narkosläkarna ständigt roterar mellan olika operationsavdel-ningar, är det viktigt att utrustningen är identisk på de olika opera-tionsavdelningarna, förklarar Lena Hammar som är övergripande teknikansvarig narkossjuksköterska på anestesikliniken.

WINDOW En tidning från g E HEaltHcarE information ...

arbetar han på anestesikliniken som medicintekniskt ansvarig sjuk sköterska. Han arbetar bl a med utbildning och inköp av ny medicin teknisk utrustning.

Kirurgkliniken, Onkologmottagningen, Avdelning för patologi ...

Coloncancer Kirurgkliniken, Onkologmottagningen, Avdelning för patologi, Anestesikliniken, Röntgenkliniken Mats Bragmark, bitr. överläkare, Johan Pollack, ST-läkare, Eduard Jonas, överläkare, Inger Eriksson, läkarsekreterare, Andreas Henriksson, ekonom, Monica Eriksson, sjuksköterska ...

Deltagarlista

Susanne Norrtälje Anestesikliniken Susanne NU-sjukvården AnOpIva Susanne Uddevalla Centraloperation Susanne Centrallasarett Västerås Operationsklinik en Tarja Huhtaoja Universitetssjukhuseti Örebro USÖ, Thoraxkliniken Thomas SkaS Verksamhetsområde OP/AN/IVA Thomas Capio hus Anestesikliniken Tobias Drottning ...

Obstruktiv sömnapnésyndrom Anestesikliniken ...

Obstruktiv sömnapnésyndrom Anestesikliniken, Andningsdispensären Michael Lysdahl, bitr. överläkare, Agneta Markström, överläkare, Hanna Laine, sjuksköterska, Danielle Persson, undersköterska Bakgrund 3-5 % av den vuxna svenska befolkningen lider av OSAS.

KOMPETENSKORT VIA NÄTBASERAD INLÄRNING

Anestesikliniken Enkäten delades ut i sjuksköterskornas personliga postfack under studiens första två dagar. Enkäten delades ut personligen till berörda medarbetare av schemaansvarig sjuksköterska på sektion OO då personalen där inte har några personliga postfack.

Speciell del BKE: Generell ordination - Expander op ...

Anestesikliniken UVA Dokument nr: Med dok 40 Sida nr: 3 (11) Gäller fr o m: 2008-01 Utfärdat av: Eva Nilsson öl tfn 33132 Eva Walberg ssk

Ospecificerade/icke angiven operation

Dokumentnamn: Riktlinjer för behandling av postoperativ smärta på UMAS Gäller för: Ortopediska kliniken Anestesikliniken UVA Dokument nr: Med dok 41 Sida nr: 1 (15) Gäller fr o m: 2008-01 Utfärdat av: Eva Walberg ssk Marie Young spec. läk Max Tenne spec. läk Godkänd av: Magnus Eneroth ...

Dagoperation Anestesikliniken

2 Besök eller ring oss några dagar/veckor före din operationsdag! Telefon 044-309 28 27 Besöket är kostnadsfritt. Vi finns på plan 3, följ korridor B. Välkommen på våra besökstider: • måndag-torsdag 08.00-11.00 och 13.00-15.00 • fredag 08.00-11.00.