Sputtr.com | Alternative Search Engine

Anksiyete

AleksiƟ mi Boyutlarının Depresyon ve Anksiyete Belir Ɵ ...

333 Özet / Abstract Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(4):333-343 Amaç: Bu çalışmanın amacı, aleksitimi kavramının çok boyutluluğu üzerinde durularak, bu boyutların depresyon ve anksiyete yakınmalarıyla gösterecekleri farklı ilişkileri araştırmaktır.

Anksiyete Bozukluðu Olan Ergenlerde Biliþsel Hatalar

172 Anksiyete Bozukluðu Olan Ergenlerde Biliþsel Hatalar Yaðmur Suadiye 1, Arzu Aydýn 2 ARAÞTIRMA 1 Psk.,Özel Nazife Algan Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 Yrd.Doç.Dr.,Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mersin SUMMARY Cognitive Errors in ...

Diabetes Mellituslu Hastalarda Depresyon Anksiyete, Yaşam ...

89 Diabetes Mellituslu Hastalarda Depresyon Anksiyete, Yaşam Kalitesi ve Yetiyitimi Dr. Leyla GÜLSEREN *, Dr. Zeliha HEKİMSOY **, Dr. Şeref GÜLSEREN *, Dr. Zeynep BODUR *, Dr. Savaş KÜLTÜR *** *Uzm., ***Prof., Psikiyatri Kl.

Behçet Hastalığı Olan Hastalarda Anksiyete ve Depresyonun ...

ÖZET Behçet Hastalığı Olan Hastalarda Anksiyete ve Depresyonun Psöriasis Hastalarıyla Karşılaştırılması Amaç: Behçet Hastaları ile psoriasis hastalarının anksiyete ve depresyon yönünden karşılaştırılması plan-lanmıştır Yöntem: Çalışmaya Gazi Üniversitesi Tıp ...

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman ...

180 Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4, Ayþen Fenercioðlu 5, Derya Aksu Yarpuz 6, Kenan Saðlam 7 ARAÞTIRMA 1 Dr., 2 Yrd.Doç ...

The Effects of Back Massage on the Vital Signs and Anxiety ...

The Effects of Back Massage on the Vital Signs and Anxiety Level of Elderly Staying in a Rest Home . Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Sırt Masajının Yaşamsal Bulgular ve Anksiyete Düzeyine Etkisi

Fibromyaljili ve romatoid artritli hastalarda ağrı şiddeti ...

Ataoğlu ve ark. 223 _____ Fibromyaljili ve romatoid artritli hastalarda ağrı şiddeti ile anksiyete ve depresyon ilişkisi 1 S. ATAOĞLU, 2 A. ÖZÇETİN, 3 A. ATAOĞLU, 4 C. İÇMELİ, 4 S. MAKARÇ, 2 M. YAĞLI 2 ...

Yanık merkezi hemşirelerinde anksiyete, depresyon, iş ...

162 Ebrinç ve ark. _____ Yanık merkezi hemşirelerinde anksiyete, depresyon, iş doyumu, tükenme ve stresle başa çıkma: Karşılaştırmalı bir çalışma Servet EBRİNÇ, 1 Cengiz AÇIKEL, 2 Cengiz BAŞOĞLU, 1 ...

ALKOL KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN OLGULARIN SOSYAL DESTEK ...

Akraba sayısının fazla olması bu grubun akraba ilişkilerinin güçlü olduğu ve daha olumlu kişiler arası ilişkiler kurduklarını gösterir. Komorbid olarak anksiyete bozukluğu tanısı gösteren grubun "PSS_Fa" Z. Yüncü, U. Yıldız, S. Kesebir

ROMATOİD ARTRİTTE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU VE ...

Romatizma, Cilt: 19, Sayı: 1, 2004 7 ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA ANKSİYETE VE DEPRESYON Lale Altan 1, Ümit Bingöl 1, Zeynep Sağırkaya 1, Aslı Sarandöl 2, Merih Yurtkuran 1 ÖZET Amaç: Romatoid Artrit (RA) olgularında anksiyete ve depresyon sıklığını sağlıklı kontrol grubu ...