Sputtr.com | Alternative Search Engine

Aplikojn

Hyrja në Zvicër Hyrja në Zvicër është një broshurö ...

Për ata të cilët dëshirojn të punojn në Zvicër janë të detyruar të aplikojn për lejë të punës. Për më shumë informacione duhet kontaktuar autoritetet e migrimit të atij kantoni ku dëshiron të