Sputtr.com | Alternative Search Engine

Arritur

Basharaat Vol. 8 No. 1

... për arritjen e rilindjes së vërtetë..... 11 Përpjekja e fuqishme, një shpjegim i objektivit të këtij nevojshme për të arritur këtë synim Nga Maulana Muhammad Ali Përpjekja e fuqishme, një shpjegim i objektivit të këtij nevojshme për të arritur këtë synim Nga Maulana Muhammad ...

KFOR COMKFOR's Speech

Dëshiroj të përfundoj duke shprehur mirënjohjen time më të sinqertë për të gjithë ata burra e gra të KFOR-it për kontributin e çmueshëm për misionin, i bindur se ata do të vazhdojnë të tregojnë profesionalizmin dhe entuziazmin e tyre duke arritur 'Bashkimin e përpjekjeve' që ...

Swiss Project for Horticultural Promotion - Kosovo (SPHP-K)

Plane gjenetike te biznesit me te sofistikuara janë hartuar për te mbjella te caktuara me qellim te informimit te institucioneve financiare dhe krediti për themelimin e pemishteve te mollëve është arritur ne bashkëpunim me Raiffeisen Bankën.

Program Change of Command CommanderKosovo Forces

Qëllimi i përbashkët i NATO's në Kosovë ka qenë të sigurojë ambient të qëtë dhe të sigurtë aty ku të gjithëve, pa dallime religjioze, racore apo etnike, iu ofrohet mundësia për të arritur potencialin vetanak.

Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg ...

Pas anali zës së vitit 2005, me të cilën duhej të konstatohet pse nuk janë arritur prioritetet e përcakt uara paraprakisht, BE përcaktoi një sfidë të re - i emëroi prioritetet e reja për periudhën 2007-2013 në një kornizë tjetër strategjike, të quajtur Agjenda e re e Lisbonës.

Agro-business, Drinks, and Microfinance Fair - AGROKOS 2008

Ndërmarrja në fjalë ka arritur të shtrihet në tregun e Kosovës dhe që këto prodhime të jenë të pranueshme. Xhevdet Goxhufi, menaxher i shitjes në fabrikën për prodhimin e vajit, lëngjeve dhe kafes

EXTENDED LEVEL Paper 1: Processing Spoken Information

Ngritja e qëndrueshme ekonomike është arritur nëpërmjet kontrollit të inflacionit, pagave të kontrolluara, reformave strukturale (infrastruktura, energjia etj).

www.gjirokastra. org or contact the

Ky fshat është një pikë e rëndësishme për zhvillimin turistik të zonës; nga qendra e fshatit nis rruga për në Parkun Arkeologjik të Antigonesë dhe njëkohësisht fillon dhe shtegu i këmbësorëve (i sapopërfunduar) për të arritur në Park.

MIQTË E KOSOVËS

Kjo nënkupton se me marr ëveshjen e arritur u thy një klishe "VETËM UNË", dhe kalojë në një form tjetër të logjikimit politik për qeverisjen e vendim marrjen.

Ndryshohen krerët e Policisë në Tiranë ...

në det të hapur, forca e dallgëve ka arritur deri në 6-7 ballë, ndërkohë që në hapësirën brenda gjirit detar ajo llogaritet në 2-3 ballë.