Sputtr.com | Alternative Search Engine

Arteficijalne

Prikaz bolesnice sa operativno korigovanom atrezijom anusa ...

Volumen 67, Broj 3 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 249 Correspondence to: Garalejić Eliana, Ginekološko-akušerska klinika, Odeljenje za arteficijalne reproduktivne tehnologije, Kraljice Natalije 62, 11 040 Beograd, Srbija. +381 11 2068 293.

ENDOTRAHEALNA INTUBACIJA

... Da olakša reanimaciju u slučaju * Da olakša reanimaciju u slučaju respiratornog ili kardijalnog aresta respiratornog ili kardijalnog aresta *Da odlo i traheotomiju za par dana * Da odlo i traheotomiju za par dana *Da omogući izvodjenje arteficijalne * Da omogući izvodjenje arteficijalne ventilacije ...

Test pitanja DERMATOVENEROLOGIJA

Centar promena kod necrobiosis lipoidica diabeticorum je: a) sclero atrofičan i žućkast s teleangiektazijama b) ulegnut i nepravilan c) u vidu prominencije XXII ARTEFICIJALNE DERMATOZE 241.

OSNOVNI PRINCIPI ENTERALNEISHRANE

Odluka o vrsti arteficijalne ishrane donosi se nakon : procene stanja ishranjenosti pacijenta ocene stanja funkcije organa za varenje, definisanja ciljeva ishrane, i sagledavanja prednosti i rizika (vidi algoritam).

XVI KONGRES KARDIOLOGA SRBIJE

Metodologija: Uspešna ispitivanja na animalnim modelima, ta višedecenijskom saznanju o prednostima arteficijalne hipotermije za vreme kardio i neurohirurških intervencija, otvorila su mogućnost njene primene i postresiscitativnom periodu.

SLU@BENI GLASNIK

Tehnike arteficijalne ventilacije 500 19. Traheostomija (u) 10 20. Promjena traheostomske kanile (u, i) 10 21. Nazotrahealna aspiracija 100 22. Orotrahealna aspiracija 100 23.

Sveučilište u Zagrebu

Artrodeze, arteficijalne pseudartroze, korektivne osteotomije i rasteretni kirurški zahvati bile su metode izbora liječenja degenerativno promijenjenih zglobova.