Sputtr.com | Alternative Search Engine

Baahan

Council Tax Benefit decision - Si usted desea más ...

MERTON COUNCIL PUTTING YOU FIRST www.merton.gov.uk What to do if you disagree with your Housing Benefit or Council Tax Benefit decision REF: 052683 Hadii aad u baahan tahay faahfaahin intaa kabadan oo ku soobsan afkaaka hooyo ama Af Somali fadlan lana soo xiira cinwaanka hoos ku qoran.

Hysterectomy

Haddii sidaa la rabo, ku qaado kaliya kabashooyin yaryar oo biyo ah. Qof weyn oo ka tirsan ehelka am saaxiib ah ayaa loo baahan doonaa oo guriga ku geeya marka aad ka soo baxdid cisbitaalka.

Kaydinta Daawooyinka - translationof Good Storage Guidelines

koronto joogta ayay u baahan yahay, weelka biyuhu ku ururaanna in kol walba laga sayhiyo ayaa loo baahan yahay. Ifka Qorraxda Agabka qaarkii uma adkaysto iftiinka qorraxda oo uu

Osteoporosis

* Fiitamiin D ayaad u baahan tahay si aad Kaalshiyam u qaadato. Adigoo 15 daqiiqadood jooga cadceedda wiiggii saddex maalmood ayaa kugu filan Fiitamiin D jidhkaagu u baahan yahay.

WAKIILASHADA HAWLEED EE KALKAALIYAHA: OGGOLAANSHAHA NIDAAMKA ...

Wakiilashada hawleed ee kalkaaliyaha ayaa dhacaya kaliya kadib marka daryeel-bixiyuhu dhammays-tirto tabbbarka looga baahan yahay dawladda gobolka (WAC 246-841-405(2)(a)) iyo tababbar shaqsi ahaan loogu talagalay oo laga helo kalkaaliyaha Sharciyeysan ee Wakiilasho Hawleed.

NHS Dentists in Haringey

... vous, merci de contacter le service d'assistance téléphonique Dental Access Helpline au 020 8370 8217 Polish Jeśli potrzebują Państwo pomocy w znalezieniu lokalnej przychodni stomatologicznej, prosimy skontaktować się z infolinią Dental Access pod numerem 020 8370 8217 Somali Haddii aad u baahan ...

Fire safety in the home - Somali version

• Haddii qalabkaaga ku dhawaaqa qiiqa uu si joogto ah u fooriyo, waxaad u baahan tahay inaad si dhaqso ah u badasho batariyada. • Haddii ay tahay qalab dhawaaqa oo toban sano ah, waxaad u baahan tahay inaad badasho dhammaan qalabka dhawaaqa toban sano kasta.

Health Care Programs Application - • If you have questions ...

• Haddii aad su’aalo qabto ama aad u baahan tahay adeeg tarjumaan, wac lambarka hoos ku qoran 1-800-250-8427: (Somali) • Kama una maswali au unahitaji huduma za tafsiri, piga 1-800-250-8427: (Swahili)

Waxaan ahay kalkaaliye caafimaad. Magaceyga waa.....

Push this call light if you need help. Riix nalka wacitaanka haddii aad caawinaad u baahan tahay. I have to change this dressing. Waa inaan beddelaa faashaddaan.

Student-Parent Code of Conduct and Handbook

Somali Haddii aad u baahan tahay macluumaad ama aad qabto su'aalo, fadlan u dir maamulaha iskuulka telefoon. Vietnamese Serbo Croation/Bosnian Ako trebate dodatne informacije ili imate neko pitanje, molim nazovite svoju skolu i kontaktirajte direktora.