Sputtr.com | Alternative Search Engine

Banesave

European Commission Liaison Office to Kosovo

Regjistrimi i ardhshëm i popullsisë dhe banesave në Kosovë do të bëhet në prill të vitit 2011. Komisioni Evropian dhe EUROSTAT-i kanë rekomanduar që regjistrimi i popullsisë dhe banesave të zhvillohet në të njëjtën kohë me regjistrimet në vendet e tjera të rajonit.

Legjislacioni Shqiptar 1991-2000

Pºr miratimin pa ndr yshime tº dekr etit nr .1440, datº 4.4.1996 fiPºr trajtimin e banesave shtetºrore tº paprivatizuarafl .- Fletorja Zyrtare 20, Gusht 1996, f.713; 2 nene.

L I G J Nr.8306 DATE 14.3.1998 PER STRATEGJINE E PRIVATIZIMIT ...

L I G J Nr.8306 DATE 14.3.1998 PER STRATEGJINE E PRIVATIZIMIT TE SEKTOREVE ME RENDESI TE VEÇANTE Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 "Për dispozitat kryesore kushtetuese", me propozimin e Këshillit të Ministrave KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKES SE SHQIPERISE V E N D ...

Introduction to H&F Homes

Translation cards can also be found in the AHO's and there is a basic translation service on our website www.hfhomes.org. uk" "Ne se deshironi ndonje pjese ose publikim te ketij dokumenti te perkthyer ne gjuhen tuaj j'u lutemi flisni me nje pjestar ne Zyren Lokale te Banesave per Zonen (AHO) I cili/e ...

MIQTË E KOSOVËS

Ndërmjetësim në shitblerje të shtëpive,banesave,tokave... 4. Ndërmjetësim në sigurimin e lokaleve me qira… 5. Ndërmjetësim në sigurimin e aviobuletave...

"Regjistrimi i popullsisë dhe banesave është investimi më ...

Regjistrimi i Përgjithshëm i Popullsisë dhe Banesave i cili do të kryhet në vitin 2011 është investimi më i madh që një vend kryen për t'i shërbyer vendit të tij.

6L*Ws*EOHVK*GKH*VKHVsVK*QMs*VKWsSL* Buying or selling a home

Fletushkë Informacioni (Shqip/Albanian) Si të blesh dhe shesësh një shtëpi Si të blesh një shtëpi Për shumë njerëz, blerja e një shtëpie është një sfidë e madhe.

A guide to moving home

Translation cards can also be found in the AHO's and there is a basic translation service on our website www.hfhomes.org. uk" "Ne se deshironi ndonje pjese ose publikim te ketij dokumenti te perkthyer ne gjuhen tuaj j'u lutemi flisni me nje pjestar ne Zyren Lokale te Banesave per Zonen (AHO) I cili/e ...

Republika e Kosovës

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Komuna e Prishtinës Opština Priština -Municipality of Prishtina RR E G U LL O R E PËR DHËNIEN E BANESAVE TË KOMUNËS SË PRISHTINES NË SHFRYTËZIM ME QIRA PËR RASTET ME PËRKUJDESJE SOCIALE PRISHTINË, korrik 2010

Republika Kosovo-Republic of Kosovo

... tjera të ngjashme; 1.9. bastet, lotaritë dhe format tjera të lojërave të fatit, varësisht nga kushtet dhe kufizimet e parashtruara nga Autoritetet kompetente të Kosovës; 1.10. furnizimi i tokës, tokës në të cilën qëndron ndërtesa apo shtëpia; 1.11. furnizimi i shtëpive, banesave ose ...