Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bashkuara

MISIONI I KOMBEVE TË BASHKUARA NË KOSOVË DHE PRIVATIZIMI I ...

INSTITUTI KOSOVAR PËR KËRKIMEDHEZHVILLIMETË POLITIKAVE Seria e kërkimeve politike STUDIMI #1 Prishtinë, qershor 2005 Ribotim MISIONI I KOMBEVE TË BASHKUARA NË KOSOVË DHE PRIVATIZIMI I PRONËS SHOQËRORE Përshkrim kritik i procesit aktual të privatizimit në Kosovë

PËR MARRJEN E MENDIMEVE KTHYESE NGA QYTETARËT - Ky publikim ...

Qëndrimet e autorit, të shprehura në këtë publikim, nuk i shprehin qën drimet e Agjencisë së SHBA-ve për zhvillim ndërkombëtar ose të Qev erisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

KONVENTA PËR TË DREJTAT E FËMIJËS

Kombeve të Bashkuara, njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të patjetёrsueshme të të gjithё pjesëtarëve të familjes njerёzore është themel i lirisё,

Programi i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara

Projekt i financuar nga Bashkimi Evropian Programi i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara Mbështetje për Rregullimin dhe Nxitjen e Tregtisë Studim mbi Marketingun dhe Rrjetin Shpërndarës 13 Qershor 2005 Projekti Cards Nr 2004/ 084-899, BE Përfituesi: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe ...

ORGANIZATA E KOMBEVE TË BASHKUARA PËR ARSIMIN, SHKENCËN ...

ORGANIZATA E KOMBEVE TË BASHKUARA PËR ARSIMIN, SHKENCËN DHE KULTURËN UNESCO 1 Konventa Ndërkombëtare Kundër Dopingut në Sport, bërë në Paris, 19 tetor 2005.

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shkuka ka kënaqësin ...

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bën prezantimin e Shërbimit të ri Informativ për Viza Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup ka kënaqësinë që t'ju prezantoj Shërbimin e ri Informativ për Viza (SH.I.V. ) për ata të cilët banojnë në Maqedoni apo ...

Me shnime sqaruese:

Me shënime sqaruese: Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara paraqet ligjet themelore të shtetit.

Kosovo leaflet -final

HISTORIK QÏ nga qershori 1999, Misioni i Kombeve tÏ Bashkuara nÏ KosovÏ (UNMIK) ka qeverisur me KosovÏn, gjatÏ sÏ cilÏs kohÏ u themeluan edhe tÏ gjitha institucionet.

KONVENTA E KOMBEVE TË BASHKUARA PËR TË LUFTUAR ...

konventa e kombeve tË bashkuara pËr tË luftuar shkretËtirËzimin nË ato vende qË kanË kaluar thatËsirË serioze dhe/ose shkretËtirËzim, veÇanËrisht nË afrikË

Konveta e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijës

30. Deine Sprache zu benutzen und deine Religion & Kultur zu praktizieren. 30. Të përdorësh gjuhën tënde dhe të praktikosh kulturën dhe fenë tënde.