Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bashkuara

File: eltedbook-(10)An Uncertain Future

President William Jefferson Clinton, Kosovo, Nov.23,1999 (New York Times November 24, 1999,p.1)" Do të mbeten në Kosovë derisa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të vendosë se misioni është i përfunduar"" UNMIK and KFOR will stay in Kosovo until the Security Council of the UN decides ...

UDHËZIMET RRETH VIZËS SË SHUMËLLOJSHMËRISË (LLOTARISË ...

UDHËZIMET RRETH VIZËS SË SHUMËLLOJSHMËRISË (LLOTARISË AMERIKANE) DV-2013 Programi i Vizave të Emigrantëve të Diversitetit i autorizuar nga Kongresi administrohet në bazë vjetore nga Departamenti i Shtetit dhe drejtohet bazuar në ligjet e Shteteve të Bashkuara, veçanërisht të ...

Teacher's Guide

Bashkë me këtë projekt, kam shpresën se ju do të mësoni shumë, kurse disa mësime nga Deklarata e përgjithshme mbi të drejtat e njeriut e 10 dhjetorit 1948, shpallur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, kanë vlerën e madhe të të kuptuarit të vetvetes, jetës dhe njeriut.

Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara

Një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara Mbështetje për Rregullimin e Tregtisë dhe Promovimin e Tregtisë Financimi i Eksportit: Opsionet e Politikave në Shqipëri 24 Mars 2005 Projekti Cards i BE-së Nr. 2004 / 084-899 Përfituesit ...

INDEKSI MBI REFORMËN E PROFESIONIT LIGJOR

Ky raport është bërë i mundshëm si rezultat i mbështetjes zemërgjerë të popullit amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

GUIDË PËR VENDET E DESTINACIONIT EMIRATET E BASHKUARA ARABE

1 Kjo Guidë është përgatitur si pjesë e projektit të Migracionit për Zhvillim në Ballkanin Perëndimor (MIDWEB) që ka marrë asistencë financiare nga Programi IPA me shumë përfitues 2 i Komisionit Evropian..

KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS

KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS Miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989 PREAMBULA Shtetet Palë në këtë Konventë, Duke pasur parasysh se, në përputhje me parimet e shpallura në Kartën e Kombeve të Bashkuara, njohja e ...

DYERT, GJYSMË TË HAPURA APO GJYSMË TË MBYLLURA?

“Ky studim është prodhuar me përkrahjen e Fondit të Kombeve të Bashkuara për Demokraci. Përmbajtja e këtij studimi . është përgjegjësi e plotë e Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile dhe jo domosdoshmërisht reflekton pikëpamjet e Kombeve të Bashkuara, Fondit të Kombeve të ...

Hartimi i këtij dokumenti është bërë i mundur me ...

3 Hartimi i këtij dokumenti është bërë i mundur me mbështetjen zemërgjerë të popullit amerikan përmes Programit kundër-trafikimit në Kosovë të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar (USAID) që implementohet nga Organizata ndërkombëtare për migrim ...

Shqipëria merr çmimin e dytë nga Kombet e Bashkuara për ...

Shqipëria merr çmimin e dytë nga Kombet e Bashkuara për vlerësimin e ekselencës në shërbimin publik. Shqipëria është vendi i parë në botë që ka zhvilluar sistemin e prokurimit elektronik të detyrueshëm 100% për të gjitha prokurimet publike mbi pragun e 3000 euro.