Sputtr.com | Alternative Search Engine

Beqari

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT DISTRICT OF CONNECTICUT

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT DISTRICT OF CONNECTICUT IN RE: COLONIAL REALTY COMPANY, JONATHAN GOOGEL, BENJAMIN SISTI, Chapter 7 Consolidated Debtors Case No. 90-21980 APPEARANCES: Christopher R ...

Minutes of the Public Hearing

Theranda Beqiri ERO 038/2040/148 theranda.beqari@eumik.org 5. Drita Haziri ERO 038/2040/219 Drita.hairi@eumik.org 6. Rifat Blakaj ERO 044 135 456 rifat.blakaj@eumik.org 7.

BULETINI KATOLIK

... of the franciscans of the dubrovnik province among albanian catholics, vincenc malaj, ofm 53 the 70th anniversary of the autocephalous albanian orthodox church, steven a. armstrong, s.j. 80 on greek-albanian relations, arthur e. l10lln,, 85 salem state college symposium on southern albania, shkelqim beqari 86 ...

pikasos dakarguli "don kixoti" saqarTveloSi aRmoCnda

... warmoadginoT kon-kursze. festivali saqvelmoqme-doa da Semosuli Tanxa mTlianad gadaericxeba fi-ladelfiis wminda gio-rgis saxelobis eklesiis mSeneblobis fonds, rom-lis angariSia: TD Bank, St. George's Georgian Church, Acc# 4252350619. damatebiTi informaci-isaTvis SegiZliaT mimar-ToT Semdeg pirebs: _ beqari ...

Tbilisi, 30 aprili - 1 maisi, 2011 55 kg

... 25 mRebriSvili akaki Sdq oSaymaSvili 5 ninievi aleqsandre kax SarifaSvili 21 SarifaSvili Smagi aWr oSaymaSvili 13 oSaymaSvili giorgi qvq oSaymaSvili 29 qurasbediani avTo rWl gigani 3 gigani fridon qvq gigani 19 mamulaSvili aleqsi smo gigani 11 zurabiani cotne imr kapanaZe 27 kapanaZe beqari kax ...

Festa e bashkimit te Guri i Kamjes

Ky parlament Si lëng pa thela Se i mungon Beqari Ngjela Në vend të parë Dhe jo nga mesi Krekosur rrinte Nikolla Lesi. Ky parlament Jetim do ngeli Mungon aty Lufter Xhuveli Ky parlament Hesap shejtani Do i mungojë Milo rrufjani.

I URDHRIT TE MJEKEVE TE SHQIPERISE

Prevenimi dhe trajtimi i tij-MEMI M., BEQARI N.: INR e paqëndrueshme, problem i shpeshtë në praktikën mjekësore - Rubrika e Mjekut te Familjes-ÇAUSHI A.: Tendencat bashkëkohore të fitnesit-BUSHATI F.: Disa të dhëna mbi mononukleozen infektive - MJEKAJ J. e bp.: Trajtimi në emergjencë i ...

PROMOTION UND SPONSION

Magistra der Philosophie Frau Desara Beqari Deutsche Philologie Kunstgeschichte Frau Eva-Maria Dolezal Pädagogik Fächerkombination Frau Christiane Frühwirth Deutsche Philologie Fächerkombination Frau Cornelia Gugganig Deutsche Philologie Alte Geschichte und Altertumskunde Frau Sonja Haider Kunstgeschichte Herr Robert ...

Farmaciste me zero kredite (deri 25 Teotor 2010)1

... 01005 Silvana Kraja 204 T11-00247 Skënder Aliaj 205 T11-01238 Skënder Jaupi 206 T11-00050 Sokol Skura 207 T11-00911 Sonila Mitri 208 T11-00057 Sonila Zela (Berani) 209 T11-00783 Suzana Demi 210 T11-00124 Suzana Kamberi (Golemi) 211 T11-00835 Suzana Mara (Bijo) 212 T11-00847 Tanja Beqari ...

NR. EMER ATESI MBIEMER ARBEN HASAN CEMENJA

355 fatmir muhamet beqari 356 fatmir hasim bajrami 357 fatmir reshit bici 358 fatmir beqir gjoni 359 fatmir dhimo paja 360 fatmir kamber kurti 361 fatmir gani ahmetaj