Sputtr.com | Alternative Search Engine

Besuan

Kur'ani Fisnik Noble Kuran - Formatting by William Brown

Ata që besuan luftojnë në rrugë të All-llahut, e ata që nuk besuan luftojnë në rrugë të djallëzuar. Luftoni pra miqtë e djallit, s'ka

Hysein Shehu – DHIKRULLAH, Përkujtim Allahun xh.xh.

Dhe kur atyre u thuhet: besoni, sikurse besuan njerëzit, ata thonë: "A të besojmë ashtu sikurse besuan mendjelehtit?" Në të vërtetë ata, dhe mu ata janë mendjelehtit, por nuk e dinë.

UDHA ISLAME

-"E, ata që besuan dhe bënë vepra të mira , s'ka dy-shim se Ne nuk ia humbim shpërblimin atij që është bamirës" 5.-"S'ka dyshim se ata që besuan dhe bënë vepra të mira , vendpritje për ta janë xhennetet e Firdeusit" 6.

Mbështetem në All-llahun nga djalli i mallkuar 1. Fatiha

Ata që i besuan All-llahut dhe iu përmbajtën Atij (librit të Tij), Ai do t’i fusë në mëshirën (xhennetin) e Tij dhe do t’i gradojë e do t’i udhëzojë për në rrugë të drejtë. 4.176.

SHEFQET JASHARI STROFCI

Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri-tjetrin t'i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm.'' (Kur'an - Suretu El Asr)

QURAN ( ALBENIAN ) 14 - Ibrahim

Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është si hiri, të cilin me puhi e shkapërderdh era në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asgjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh.

Revistë mujore për fëmijë, të rinj dhe prindër, prill, 2011

- Besuan në zot. U sakrifikuan si misionarë, duke i shërbyen zotit dhe njerzimit. Bukuri !- Sot e mijra vite me radhë ne i nderojmë, u përulemi dhe kërkojmë bekimin e tyre. Ç'bënë më pak mësuesit tan: Papa Kristo Negovani, Petro Nini Luarasi dhe Gjok Shqiptari, (Xhordano Bruno Shqiptar, i ...

R O M Â N I A - IE SEC Ţ IA PENAL Ă

BESUAN VIORICA domiciliat in Bistri ţa, Bd Gral Grigore Balan, Nr 42, Sc B, Ap 34 BISTRITA NASAUD 76. BEU I. ELISAVETA domiciliat in Rm. Valcea, Str. Grigore Procopiu,Nr. 46, Bl. 3, Sc.

HISTORIKU I INTEGRIMIT TË BASHKIMIT EVROPIAN

Të paktë janë ata që besuan fjalët e burrit të zgjuar pa mëdyshje, dhe që pasi aprovuan projektin e tij arkitekturor menjëherë, filluan të sillnin materialet për të ndërtuar shtëpinë komunitare.

www.shqiperiaweb.com

Mua më besuan funksionin e kryetares. Ju them sinqerisht se e mora me shumë pasion, lashë librat e mi pa shkruar. U përpoqa më kot t’i jepja vlerën e merituar letërsisë dhe shkrimtarëve për fëmijë.