Sputtr.com | Alternative Search Engine

Biblijo

BIBLIJA - KAKO JE PRE IVELA?

Septembra 1538 je predpisala, naj v vsaki upniji v de eli kupijo angleško Biblijo največje velikosti, ki jo je treba postaviti v vsako cerkev, da bi jo lahko upljani kar najla je uporabljali in brali.

ice SEMINARSKA NALOGA - PROTESTANTIZEM, REFORMACIJA IN ...

Zahteva po nepriznavanju papeža, 2.) zahteva po neposrednem stiku med verniki in bogom: •proti celibatu, •proti spovedi, •proti čaščenju svetnikov, •za odpravo samostanov; 3.) zahteva za opravljanje bogoslužja v ljudskem jeziku: zato je potrebno prevesti biblijo; 4.) zahteva proti ...

Razkol kršèanske cerkve,

Zahteve so bile: • zahteva po nepriznavanju pape a; • zahteva po neposrednem stiku med verniki in bogom: proti celibatu, proti spovedi, proti čaščenju svetnikov, za odpravo samostanov; • zahteva za opravljanje bogoslu ja v ljudskem jeziku: zato je potrebno prevesti biblijo; • zahteva proti ...

SEMINARSKO DELO - Oddelek za oblikovanje, študijska smer ...

Dalmatinovih knjižnih del. Tudi za Biblijo je bilo dogovorjeno, da jo bo tiskal on. Zaradi revizije vladarja je prišlo do prepovedi tiska in pregnanstva tiskarja Mandelca.

www.dijaski.net

Nova zaveza pa na Evangelije (Matej, Luka, Marko, Janez), Apostolska dela, Pisma in Razodetje. Slovenci dobimo Biblijo leta 1584, ta prevod opravi Jurij liji se nahajajo

ii. GIMNAZIJA MARIbor

Ker sta Biblija in prilika ali parabola tako tesno povezani, moramo, če ţelimo proučiti priliko ali parabolo najprej proučiti Biblijo.

To je Moja Beseda - A in Omega

denci so si prilastili “svojo biblijo”, o kateri mislijo, da je celotna in ~ista resnica. Zmotno so prepri~ani, da je v njihovi bibliji dana Bo‘ja beseda enkrat in za vse ~ase

Gradimo ivalim prijazno Slovenijo!

... knjigi Inkvizicija, Kdo sedi na Petrovem stolu, brošura ivalim sovra na Hieronimova Biblija ... tudi knjiga To je Moja Beseda - A in Jezusov evangelij - Kristusovo razodetje, ki ga pravi kristjani poznajo e po vsem svetu) dokazujejo, da ta grozovita navodila niso od Boga, paè pa jih je v Biblijo ...

Prof. dr. Janek Musek IV. letnik psihologije Podiplomski študij

Je Biblijo iz leta 1610 prevedel Shakespeare? Je Biblijo iz leta 1610 prevedel Shakespeare? Je Biblijo iz leta 1610 prevedel Shakespeare? • Iz Nostradamusovega nejasnega teksta je mo no tolmačiti vse, kar elimo, samo potruditi se moramo za kombinacije, ki se bodo ujemale z določenimi zgodovinskimi ...

VAS VABI NA DVODNEVNO DELAVNICO KAKO POVEČATI SVOJO ENERGIJO

Knjigo bi lahko pod naslovila tudi kot biblijo uspešnega, zdravega, predvsem pa srečnega življenja. Če bi bil jaz šolski minister bi ju zaprosil, da knjigo prilagodita srednješolskemu nivoju in njeno vsebino pretočil v obvezen program!