Sputtr.com | Alternative Search Engine

Biblijo

BREZ MEGLE V GLAVI - zbornik seminarskih nalog dr. Viljem ...

Od tod zgodba o izgonu iz raja, ki jo je zapisal Mojzes v svojih knjigah in ki je vključena v Biblijo. Sporočilo te zgodbe je sposobnost ozaveščenosti, ki človeku omogoča svobodo pri sprejemanju