Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bihejvioralne

Evaluacija racionalno emotivno bihejvioralne terapije ...

Igor Krnetić - Prikaz slučaja racionalno emotivno bihejvioralne terapije socijalne anksioznosti Psihološko savjetovanje Krnetić +387 65 560 512 krnetic@blic.net www.krnetic.com Članak objavljen u: Zbornik radova Filozofskog fakulteta, Niš, 2006 Evaluacija racionalno emotivno bihejvioralne ...

EVALUACIJA RACIONALNO EMOTIVNO BIHEJVIORALNE TERAPIJE

PSIHOLOGIJA, 2004, Vol. 37 (3), 375-388 UDC 159.9.019.43.072 EVALUACIJA RACIONALNO EMOTIVNO BIHEJVIORALNE TERAPIJE Popov Boris 1 Centar za traumu, Novi Sad Kognitivno-bihejvioralne terapije pokazuju dosledno dobre rezultate u studijama ishoda terapije, kako u onim sprovođenim u naturalističkim ...

PSIHIJATRIJSKI ASPEKT POČINILACA KRIVIČNOG DELA UBISTVA I ...

U bihejvioralne faktore spadaju loša kontrola ponašanja, impulsivnost i potraga za uzbuđenjem kao ivotni stil. Pitanje predikcije opasnosti od izvršenja krivičnog dela je od izuzetnog značaja.

Minimalni standardi edukacije UKBT za sticanje statusa ...

Minimalni standardi edukacije UKBT za sticanje statusa "psihoterapeut racionalno - emotivne i kognitivno bihejvioralne orijentacije" Tačka 1. Edukacija iz Racionalno - emotivne i kognitivne bihejvioralne terapije (REKBT) obuhvata: (a) završene fakultetske studije psihologije / medicine sa ...

Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju

Program treninga bazira se na drugom talasu kognitivno-bihejvioralne terapije : racionalno emotivna bihejvioralna terapija i kognitivna terapija; a pokriveni su i drugi pristupi unutar kognitivno-bihejvioralne paradigme: bihejvioralna terapija, shema focused therapy, metakognitivna terapija ...

Osnove kognitivno-bihevioralne terapije sa djecom i adolescentima

Seminar vodi Peter Janjušević, psiholog, specijalizant kliničke psihologije kvalifikovan za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije. Međunarodni je predstavnik Društva za BKT Slovenije u EABCT.

Društvo psihologa Republike Srpske (DPRS) je dobrovoljno ...

5 sertifikat Evropskog udru enja za kognitivno-bihejvioralne terapije (EABCT) - krovne evropske asocijacije za KBT koja je osnovana 1976. godine, koja je razvila trening standarde i akreditacione procedure za kognitivno-bihejvioralne terapeute i koja trenutno okuplja 41 organizaciju za KBT iz 29 ...

Studija slučaja: Racionalno-emotivno-bihejvioralna terapija ...

Igor Krnetić - Studija slučaja racionalno emotivno bihejvioralne terapije napada panike i depresije Psihološko savjetovanje Krnetić +387 65 560 512 krnetic@blic.net www.krnetic.com Evaluacija REBT tretmana prikazana na simpozijumu: Evaluacija efekata psiholoških tretmana , Zlatibor, maj 2006.

Program edukacije 2008/2009

Dodatna stručna edukacija za primjenu kognitivno-bihejvioralnih principa i tehnika (u deljem tekstu: edukacija) organizovana je u saradanji sa akreditovanim supervizorima i relevanitnim stručnjacima iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije: 1.

EMOCIJE I PSIHOPATOLOGIJA

STIMULUSI ZA IZAZIVANJE EMOCIJA, najčešće:-Slike (IAPS; Lang, Bradley, & Cuthbert, 2005)-Facijalna ekspresija emocija (FAB; Ekman & Oster, 1979)-Filmovi-Laboratorijski stres (buka, aritmetički zadaci) MERE REAKTIVNOSTI-Bihejvioralne (facijalna EMG, FACS = facial action coding system)-Fiziološke ...