Sputtr.com | Alternative Search Engine

Biosplus

THE ASSOCIATION OF PARAPLEGICS, AND OTHER DISABLED PERSONS IN ...

THE ASSOCIATION OF PARAPLEGICS, AND OTHER DISABLED PERSONS IN DOBOJ AREA INFANTILE PARALYSIS PATIENTS KNEZA LAZARA STREET 6C DOBOJ; Tel/Fax: +00387 53 221-284 and +387 53 333-991 e-mail: parapleg_reg.do@doboj.net ; biosplus@doboj.net ; divsamac@doboj.net ; parapleg.teslic@doboj.net ; Web address ...

ESNIKA DERVENTSKOG SAJMA NAZIV FIRME KOD Sajam 2006. Sajam ...

... BiosPLUS Derventa +387 53 311311 Created Date: 8/23/2008 10:38:10 AM

Naziv organizacije

LOD II - Naziv organizacije Naziv projekta Bijeljina sredinom PRONI Centar ta omladinski razvoj Zaje - Akterke razvoja turizma Derventa Centar za lokalni i regionalni razvoj ena Derventa-1995 Da nam bude bolje Omladinski centar "Derbent" Aktiviraj se NGO "Ugled - Goodwill" Derventa Derventi UG BiosPLUS Radimo za ...

PREGLED U Č Eä Ć A NA DERVENTSKOM SAJMU 2006-2009.g.

... centar "DANKIC" Sl.Brod (HR) d.o.o. √ √ Auto-kuca "SENKOVI Ć " Odûak d.o.o. √ √ √ BAJA COMPANY Derventa d.o.o. √ √ BANJA KULAäI - Prnjavor A.D. √ BANJA VRU Ć ICA Teslic A.D. √ √ BANJLU Č KA PIVARA Banjaluka d.o.o. √ √ √ BEOCOMP Doboj d.o.o. √ BETONSKA GALANTERIJA Kladari-Doboj d.o.o. √ BiosPLUS ...

MADRIDSKA DEKLARACIJA NEDISKRIMINACIJA + POZITIVNA PRAKSA ...

Pripremio: Drago Tadi} biosplus@doboj.net U 2003.g. koja je proglašena Evropskom godinom invalida kao izraz konkretne podrške implementujemo humanitarni projekat »DA ŽIVIMO ZAJEDNO« koji finansira osnovnom donacijom IOCC Banjaluka, čije aktivnosti sponzoriše USDA - Ministarstvo poljjoprivrede ...

DA Spisak članica Mreže "Sporazum plus"

... Cazin.net" Cazin Emina Sivić 95 Organizatori otpora Krajine OO Cazin Cazin Munib Muranović 96 Udruženje učesnika armije BiH BiH liječenih od PTSP općine Cazin-"Fenix" Cazin Damir Topić 97 NVO Udruga građana "Respekt" Čapljina Čapljina Željko Raič 98 Udruženje građana „BiosPLUS ...

Spisak članica Mreže "Sporazum plus"

... Udruženje mladih "Cazin.net" Cazin Emina Sivić 95 Organizatori otpora Krajine OO Cazin Cazin Munib Muranović 96 Udruženje učesnika armije BiH BiH liječenih od PTSP općine Cazin-"Fenix" Cazin Damir Topić 97 NVO Udruga građana "Respekt" ČapljinaČapljina Željko Raič 98 Udruženje građana „BiosPLUS ...

Clanice Mreze Sporazum plus

... omladini sa posebnim Bugojno Ziba Bećirović Planinarsko druötvo "Koprivnica" Bugojno Nihad Dautbegović U.G. DNRPZ "Zlatni ljiljan" Bugojno Maja Kriöto Omladinski centar Busovača Busovača Fikret Mahmutović Udruûenje "Mladi rijeke Krivaje" Careva Ćuprija - Jelaöke Drago Tadić Udruûenje grañana „BiosPLUS ...