Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bipacksedel

Combined highlighted en

2 1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT Pandemrix suspension and emulsion for emulsion for injection. Influenza vaccine (H1N1)v (split virion, inactivated, adjuvanted) 2.

PAINTING & DECORATING

PAINTING & DECORATING Usually the first home improvement job undertaken by the average person is painting and decorating. Very often this is carried out by people with little or no past experience.

Cipralex

5 mg, 10 mg, 15 mg and 20 mg tablets Please read this patient information leaflet carefully before starting to take this medicine. - Keep this patient information leaflet.

Biverkningarnas presentation i bipacksedlar hos läkemedel ...

(2007) Presentationen av biverkningar i Produktresumé och Bipacksedel för Medel vid Psoriasis, ATC-kod D05, samt Starkt och Extra starkt verkande Glukokortikoider till utvärtes bruk, ATC-kod D07AC och D07AD (Examensarbete 10 poäng, receptarieprogrammet).

Amendment HemoCue Hb 201 system - Veterinary use

Följ anvisningarna i bruksanvisningen för fyllning av kuvett och analys av prov. 1,2 Begränsningar För allmän information se bruksanvisning 1 och bipacksedel. 2 Referensvärden Följ gällande riktlinjer avseende referensvärden för olika djurarter.

DOC-0325-01SB Package Insert

Package Insert Svenska Given Imaging Ltd. DOC-0325-01 Bipacksedel – PillCam ™ SB-kapsel ID#=O8PGIVENIMAGING Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna.

Hur biverkningar står presenterade i produktresumé ...

2007:018 HV EXAMENSARBETE Hur biverkningar står presenterade i produktresumé, bipacksedel, FASS samt Patient-FASS för ATC-kod M02AA, Antiinflammatoriska medel, icke-steroider för utvärtes bruk Karolina Häggbom Karin Sandström Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar ...

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mometason Glenmark ...

Läkemedelsverket 2010-03-12 1 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mometason Glenmark 1mg/g salva mometasonfuroat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN COVERAM 5 mg/5 mg tabletter COVERAM 10 mg/5 mg tabletter COVERAM 5 mg/10 mg tabletter COVERAM 10 mg/10 mg tabletter perindoprilargin in/amlodipin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Reparil N, Bipacksedel

BIPACKSEDEL 1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA Reparil N, gel. 2 VAD INNEHÅLLER REPARIL N? 100 g gel innehåller: Aktiva ingredienser : Escin 1 g och dietylaminsalicylat 5 g.