Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bixinayo

Kaydinta Daawooyinka - translationof Good Storage Guidelines

Halka laga bixinayo/qaadayo ha u dhowaato. Kaydinta Qabow: Goobaha cafimaad/kayd ee waweyn waxa wanagsan in qolka qaboojiyaha la isticmaalo halka

LEP* Glossary English to Somali

Beddelaad qaddarka la bixinayo amase qaddarka ka haray deyn la leeyahay. Administration for Children and Families n. ACF Maamulka Ilmaha iyo Qoysaska The federal umbrella agency that contains OCSE (Office of Child Support Enforcement).

Asthma - Somali

Daryeelkaaga Daryeelkaaga*waxaa*ka*mid*noqon*kara:* •**Qaadashada*daawooyin*kala*duwan*si: Marinnada*hawadu*kuugu*furmaan* f Hoos*ugu*dhigaan*jawaabta*uu*jidhku*ka*bixinayo*xajiinta* f Hoos*u*dhigaan*bararka*marinnadaada*hawada f Hoos*ugu*dhigaan*balqanka*ama*xabka** f •*Ogaanshada*waxa*sababa ...

WAAXDA BADBAADADA DADWEYNAHA OHIO XAFIISKA BAABUUR WADIDDA ...

• CADDAYN HOOS IMAAD CAYMIS AYAA LOO BAAHANYAHAY: • Mar kasta oo sarkaal bileys u bixinayo tigidh taraafiig • Dhammaan joojimaha baabuurta lagu baaro •Marka la yimaad maxkamadda

A Report by Maria Bethke & Dominik Bender

War bixinta laga bixinayo dadka ay samayso xaladani waa in ay noqoto mid qayb ka qadata xaga is bedelka wanaaga. Siyaasiyiinta haysa mu,suuliyadda Dwalada Itaaliya wax saaran waajib ah in ay guryo ku filan dadka ahna guryo u qalma biniadminimada iyo meelo la qabsashada wadanka suuro gelineeysa u furto.

MAGDHAWGA DUMARKA OO LOO EEGAYO SHARIICADA

Cutubka koowaad ayaa waxa uu noqon doonaa mid si toos ah uguda gala ujeedad uu qoraaklku leeyahay iyo guud ahaanba macnaha uu xambaarsan yahay. Taas oo ah in ragga iyo dumarku ay magta laga bixinayo haddii la dilo

www.uimn.org - Waxa aad u baahan tahay in aad Caymiska ...

toddobaadka koobaad ee lacagta lagu bixinayo, waana codsashada toddobaadka saddexaad ee jiritaanka akaankooda. waa sugitaanka” Toddobaadka ugu horreeyatoddobaadka “lacag lama bixiyaha” ama “toddobaadka

Hubinta Cuntada Nafaqada

WarbixintaSaddex Biloodlaha - Fiiro gaar ah oo Digniin Hore lagaga bixinayo Xilliga Guga

Barnaamijka GarGaarka Daryeelka ShakhSi ahaaneeD – PCa ...

Haddii goobta adeegyada ay ku jiraan kharash ama qiimo lacageed ee la bixinayo, tani waxay noqonaysa mid lagala doodo PCA-ga dhacdada barnaamijka ka hor. Shaqaalaha PCA loogama baahna in ay bixiyaan kharashyo la xiriira adeegyada la siinayo.

Uur Hooyo noqosho

Gobolo Iswiiska ah ayaa waxaa laga helayaa koorsooyinka noocaas ah oo lagu bixinayo afaf kala duwan. Hadaba waydii hadii afkaaga hooyo koorso lagu bixinayo.