Sputtr.com | Alternative Search Engine

Blagajnik

Croatia Norval Soccer Club 2010 Executive Odbor

... hotmail.com Secretary/ Tajnik Vinko Kozina email: vkozina@hotmail.com Treasurer/Blagajnik Ivan Juricic email: ijuricic@cogeco.ca Second Treasurer/ Drugi Blagajnik Fra.

Blagajnik

Bankarstvo. Treba ga voleti da bi vam se svidelo. Kandidati koji su zainteresovani za ovu poziciju, svoju prijavu mogu popuniti na sajtu www.erstebank.rs strana:

PRVA OBAVIJEST FIRST ANNOUNCEMENT

Blagajnik / Bankar: Dr Svetlana Tomašević - Pavlović Tel: +387 51 342 333 E-mail: svetalana.pavlović@kc-bl.com Kontakt informacije : Contact information:

2. Makedonski imunolo{ki kongres

Blagajnik na Organizacionen odbor maricap@informa.mk Adresa na Organizacionen odbor Institut za imunologija, Instituti, Medicinski fakultet, Univerzitet "Sv.

Contents

Blagajnik: Pehlivanović Remzija Naučni odbor Aličelebić Selma (Sarajevo, BIH), Arnautović Ibrahim (Sarajevo, BIH), Cvetko Erika (Ljubljana, Slovenija),

Godišnja i izborna skupština IEEE Communications Society Chapter ...

– dopredsjednik (Vice-Chair): Mario Kušek, FER – tajnik/blagajnik (Secretary/Treasurer): Krunoslav Tržec, Ericsson Nikola Tesla – prijedlog se stavlja na glasovanje

TERMS OF REFERENCE

... procedure; Sposobnost rada sa word-processing opremom; Minimum dve godine iskustva u radu kao Recepcionista ili rad sa klientima (npr.kao Blagajnik u ...

W W W . U D R U Z E N J E P A T O L O G A R S . O R G

Blagajnik / Bankar Dr Svetlana Tomašević - Pavlović Naučni odbor / Scientific board : Ljiljana Tadić-Latinović, Radoslav Gajanin, Živka Eri,

10. HRVATSKI KONGRES ENDOSKOPSKE KIRURGIJE S MEĐUNARODNIM ...

PREDSJEDNIK / President: Z. Perko DOPREDSJEDNIK / Vice President: N. Družijanić TAJNIK / Secretary: R. Stipić BLAGAJNIK / Treasurer: K. Bilan ČLANOVI /

POZIVNICA INVITATION UPUTE AUTORIMA GUIDELINES FOR AUTHORS NAUČNI ...

Blagajnik Treasurer: Sakib Serhatlija Members: NAUČNI ODBOR SCIENTIFIC BOARD Predsjednik President: Narcisa Vavra-Hadžiahmetović Potpredsjednik Vice-president: Slavica ...