Sputtr.com | Alternative Search Engine

Blagovne

NVIDIA 3D TV: Frequently Asked Questions

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na pravne osebe, katerih last so te blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke.

1 How can I find out if my 3D Television is supported?

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na pravne osebe, katerih last so te blagovne znamke ali imena, oziroma na njihov e izdelke.

Brand Protection

2 ©2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential Presentation_ID Agenda Introduction Guidance for Channel Partners and End Customers The reality of the market with unauthorized Cisco products What to do in case of unauthorized Cisco products?

ABSTRACT

Ključne besede: trgovske blagovne znamke, hrana, senzorično ocenjevanje pri potrošnikih INTRODUCTION A food product is defined as an aggregation of attributes at different levels.

PRIROČNIK BLAGOVNE ZNAMKE Gostilna Slovenija - Priročnik ...

Priročnik blagovne znamke GOSTILNA SLOVENIJA Kazalo : Uvod Opis izveseka »Gostilna Slovenija« Izris izveska »Gostilna Slovenija« Izris izveska »Gostilna Slovenija« - napis Izris izveska »Gostilna Slovenija« - način obešanja Opis znaka (logo) blagovne znamke »Gostilna Slovenija ...

Univerzalni temeljni dohodek: konec kapitalističnih protislovij?

Ti konstitutivni elementi se vzpostavijo šele takrat, ko je vsak dr avljan vključen v menjalne odnose, s čimer pride do univerzalizacije blagovne forme.

KOLEKCIJA OBUTVE / FOOTWEAR COLLECTION KOLEKCIJA OBUTVE ...

FILOZOFIJA BLAGOVNE ZNAMKE / BRAND PHILOSOPHY KOLEKCIJA ZAŠČITNE OBUTVE / SAFETY FOOTWEAR COLLECTION ABOUTBLU via dell'Industria, 10 35020 Brugine (PD), Italy T +39 049 9713211 - F +39 049 5806906 - info@aboutblu. com aboutblu.com salvagnin.com SEKTORJI DELA ZA UPORABO OBUTVE / SECTORS OF WORK ...

UPRAVLJANJE BLAGOVNE ZNAMKE V DRUŽBI GORENJE, d.d.

Študentka Valentina Golja izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom prof. Janeza Damjana in dovolim objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

Potrdilo o oddaji pošiljke

Za vse blagovne pošiljke morate predložiti račun. (15) Pošiljatelj s podpisom potrjuje, da so podatki na spremnici in carinski izjavi resnični in točni ter da paket ne vsebuje nobenega nevarnega predmeta, prepovedanega z zakoni ali s poštnimi ali s carinskimi predpisi.