Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bolezen

IN VIVO -DERIVED EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE ...

... prosta bolezni akabane(1), in-niso bili obdelani s tehniko prodiranja skozi ovojnico jajčne celice;-so bili shranjeni v odobrenih razmerah vsaj 30 dni neposredno po zbiranju in-na vzorcu krvi samic donork, odvzetem najmanj 21 po zbiranju (1) , je bil opravljen test serumske nevtralizacije na bolezen ...

AVTOIMUNSKI VIDIKI PREZGODNJE MENOPAVZE

I-155 je skladno z navedbami v literaturi. 20 Na možnost, da gre pri POO za poliendokrino avtoimunsko bolezen, sta že pred več kot tremi desetletji opozorila Irvine 21 in Forbes. 22 Avtoimunska bolezen je posledica neustreznega od-ziva imunskega sistema na strukture v lastnem orga-nizmu.

MODELIRANJE HABITATA KLOPA Ixodes ricinus - DIPLOMSKO DELO ...

je najbolj pogosta bolezen, ki jo na severni zemeljski polobli med 10° in 65° severne širine prenašajo klopi. Slovenija je ena izmed redkih držav Evropske unije, kjer je

MEDICINSKA ANTROPOLOGIJA IN BIOMEDICINA V SODELOVANJU ...

... in alternativne medicine: med predsodkom znanstvenika in izkušnjo uporabnika / Complementary and alternative medicines: between the prejudice of the scientist and the experience of the user Diskutantka / Discussant : Mojca Ter*elj • Vanja Kova*i* (Univerza v Oxfordu): »Spalna bolezen ni bolezen ...

in

Znani dejavniki tveganja za osteonekrozo čeljusti so rak s kostnimi spremembami, sočasna zdravljenja (npr. kemoterapija, antiangiogena biološka zdravila, kortikosteroidi, obsevanje glave in vratu), slaba ustna higiena, ekstrakcije zob in spremljajoče bolezni (npr. predhodna zobna bolezen ...

Summary of Opinion

... choroby s nástupom v novorodeneckom veku (NOMID)/chronického neurologického, ko ného a kĺbového syndrómu detí (CINCA) Slovenian Rilonacept Zdravljenje s kriopirinom povezanih sindromov (sindrom familiarne urtikarije na mraz (FCUS), sindrom Muckle-Wells (MWS) in multisistemska vnetna bolezen ...

Institute of Oncology Ljubljana 70 years Onkološki inštitut

kot prvi pregled (vedno več bolnikov že na začetku pregledamo konziliarno), morebitna nova bolezen ali ponovitev bolezni pri istem bolniku ne šteje kot prvi pregled.

Predmet »SOCIALNA MEDICINA« ŠTUDIJSKO GRADIVO

ZDRAVJE IN BOLEZEN 5. DONEV, Dončo, PAVLEKOVIĆ, Gordana, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana. Human health, course of disease and health promotion. V: DONEV, Dončo (ur.), PAVLEKOVIĆ, Gordana (ur.), ZALETEL-KRAGELJ, Lijana (ur.).

STOJAN KERBLER

Bolezen ga je za leto dni odtegnila od {tudija, pa se je med okrevanjem na obveznih sprehodih posvetil fotografiranju. V letu 1960 je bil dele`en prvih priznanj za svoje fotografsko delo, leta 1963 pa je skupaj z nekaj fotografi iz drugih {tudentskih fotoklubov ustanovil Fotogrupo [OLT. 6 [tudentska organi ...

ICT Operations NL

... za zdravje srca in ozilja slovenije (slovenian heart foundation) financial support zveza koronarnih klubov slovenije (slovenian association of coronary foundations) financial support drustvo psoriatikov slovenije (slovene psoriatic society) financial support drustvo za kronicno vnetno crevesno bolezen ...