Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bolezen

DR AVNI PROGRAM PRESEJANJA IN ZGODNJEGA ODKRIVANJA ...

RDČD je ozdravljiva bolezen, če ga odkrijemo in zdravimo v zgodnji razvojni stopnji. Za presejalni program, kot je Svit, je ključnega pomena, da povabljeni v programu tudi aktivno sodelujejo.

SZD-Slovenskonefrološkodruštvo/ - 4.SLOVENSKINEFROLOŠKIKONGRES

10.00–10.15 Fabryjeva bolezen – 5 let nadomestnega encimskega zdravljenja Fabry’sdisease –5-yearexperienceofenzymereplacementtherapy BojanVujkovac(Slovenia)

Virusne mutacije in mo nosti prenosa ptičje gripe

Trenutno ni pandemije gripe! Sezonska gripa je nalezljiva bolezen dihal, ki jo povzročajo virusi gripe. Ptičja gripa =Pandemična gripa =Sezonska gripa

DETERMINOLOGIZACIJA V SPLO[NIH IN TERMINOLO[KIH SLOVARJIH

bolezen, pri kateri ~lovek ali `ival po`ira zrak (SSKJ, 1998) Termina braducelj in aerofagija stanatan~nejeopisanav SSKJ, kjerimata kvalifikator vet.

V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE NETIPIČNA REFLUKSNA BOLEZEN Borut ...

Kaj je gastroezofagealna refluksna bolezen? Gastroezofagealna refluksna bolezen (GERB) nastane zaradi zatekanja kisle želodčne vsebine v požiralnik.

Akromegalija, redka a smrtonosna bolezen

Akromegalija, redka a smrtonosna bolezen Ali ste morda opazili, da vsako leto potrebujete ve*jo številko *evljev? So prsti na rokah postali bolj zadebeljeni in ve*ji?

Bolezen: Kdo ali kaj

I Z J A V A Študent Matej Grošelj izjavljam, da sem avtor tega diplomskega dela, ki sem ga napisal pod mentorstvom prof. dr. Zarjana Fabjančiča in dovolim objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

Sladkorna bolezen in prehrana

Sladkorna bolezen in prehrana Zbral: Franc Beigot http://www.ambulanta-selnica.si Sodobna prehranska priporočila za sladkorne bolnike so skoraj enaka smernicam zdrave prehrane.

"Imate sladkorno bolezen tipa 2": Pomen in njene posledice

"Imate sladkorno bolezen tipa 2": "Imate sladkorno bolezen tipa 2": Pomen in njene posledice Pomen in njene posledice Kaj je sladkorna bolezen tipa 2?

Bolezen - materinstvo - smrt (dajatve ob smrti) - tuberkuloza

EVROPSKE SKUPNOSTI Glej "navodila" na 3. strani Uredbe o socialni varnosti (1) EGP (* ) POTRDILO O SEŠTEVANJU ZAVAROVALNIH DOB, DOB ZAPOSLITVE ALI DOB PREBIVANJA Bolezen - materinstvo - smrt (dajatve ob smrti) - tuberkuloza Uredba 1408/71: * len 9.2; * len 18.1, * len. 38.1; * len 64 Uredba ...