Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bolezen

Sladkorna bolezen Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za ...

Sladkorna bolezen Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove. Klini č ni center Ljubljana

Sladkorna bolezen tip 1

Sladkorna bolezen tip 1 14.1.2010 Vilma Urbančič 4 Hipoglikemija Znižana*koncentracija*glukoze*v*krvi*pod* spodnjo*normalno*mejo* (v*venski*plazmi* po*glukozno(oksidaznimetodi): <3.5*mmol/l Klinič na*definicija*hipoglikemije: <2.6*mmol/l Zdravljenje*hipoglikemije * bolnikprizavesti ...

NEGOVALNE DIAGNOZE PRI STAROSTNIKU, KI IMA SLADKORNO BOLEZEN

111 NEGOVALNE DIAGNOZE PRI STAROSTNIKU, KI IMA SLADKORNO BOLEZEN NURSING DIAGNOSES IN AN ELDERLY DIABETIC PATIENT Ema Ščavničar KEY WORDS: nursing care; nursing process method; nursing diagnosis; elderly people; diabetes mellitus Abstract - The first part of the article introduces the ...

18.5.2011: »Sladkorna bolezen, krvni tlak in ledvica 2011 ...

18.5.2011: »Sladkorna bolezen, krvni tlak in ledvica 2011 – mesto medicinskih sester in lekarniških farmacevtov« Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, pritličje, predavalnica 3. 16.30: Razstava sponzorjev 17.00 - 17.10: dr. Jelka Zaletel Vrtovec - pozdravni nagovor. 17.10 ...

BOLEČINSKI SINDROMI

www.pediatric-rheumathology.printo.it 12/2003 1 BOLEČINSKI SINDROMI 1) Sindrom fibromialgije Sindrom fibromialgije je bolezen, pri kateri se pojavljajo difuzne mišično-skeletne bolečine, za katere ne poznamo vzroka.

NAVODILA ZA ZDRAVO PREHRANO PRI SLADKORNI BOLEZNI

za urejeno sladkorno bolezen ter za uspeŠno zni evanje telesne te e je poleg rednega jemanja zdravil in upoŠtevanja priporo * enih navodil prehrane potrebno tudi veliko gibanja.

Kako pogosta je ta bolezen?

www.pediatric-rheumathology.printo.it 12/2003 1 SKLERODERMIJA Kaj je to? Sklerodermija je grška beseda, ki jo lahko prevedemo kot "trda ko a". Ko a postane svetleča in trda.

Nosečnostna sladkorna bolezen Gestational diabetes mellitus

J ANUAR 2008 30 M EDICINSKIMESEČNIK 1 Mitja Krajnc, dr. med., specializant interne medicine 1 Asist. Andrej Zavratnik, dr. med., specialist internist 1 Prim. asist.

kíìíèëçàëÑÍìïåìí ïí ...

11 ONKOLOGIJA / priporočila leto XIII / št. 1 / junij 2009 Povzetek Metastatski rak debelega črevesa in danke je večinoma še vedno neozdravljiva bolezen, vendar sta se prognoza in preživetje teh bolnikov v zadnjih 6 letih močno izboljšala.

Irena Bricl – HEMOLITIČNA BOLEZEN PLODA IN NOVOROJENČKA

irena bricl – hemolitiČna bolezen ploda in novorojenČka