Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bolezni

Prikaz, ugotavljanje in zdravljenje nekaterih imunskih krvnih ...

Prikaz, ugotavljanje in zdravljenje nekaterih imunskih krvnih bolezni Presentation, diagnosis and treatment of some immunohematologic diseases Peter ^ernel~* MED RAZGL 1998; 37 : 381-390 381 Klju~ne besede hematolo{ke bolezni imunske bolezni avtoimunske bolezni Izvle~ek.

Zvonko Borovšak – ZDRAVLJENJE S KRVNIMI PRIPRAVKI PRI ...

Druga skupina KBGEB pa so drugi bolniki v EIT (9), pri katerih pride med zdravljenjem osnovne bolezni do akutne ali kronične krvavitve iz prebavne cevi, ki je lahko posledica napredovanja ali/in poslabšanja osnovne bolezni ali zaradi stresa (stresna krvavitev).

Uradni list RS - 81/2007, Uredbeni del

Uradni list Republike Slovenije Št. 81 / 7. 9. 2007 / Stran 11107 PRILOGA 2 OBVEZNO PRIJAVLJIVE BOLEZNI ZAP. ŠT. BOLEZEN MEDNARODNO IME OIE KODA 1. slinavka in parkljevka Foot and mouth disease A010 2.

1956. Med. Parazitol. i parasitar. bolezni, 1:67-68. In Russian

KOMAPbl OCTPOBA TIOJ1EHbEFO $. A. Bopo6t, ee Hoc n a 26/XI t956 r, OCTpOB TloaeHu pacnoao>Keu B ceBepo-3ana2Hofi qacTI4 Kacna cKoro Mop , B 32 KM ceaep.o-(3'a}/h de6' Cy}oxKu ofi Koc L OCTpOB BblT5tltyT C ceBepa a }or, Jlauuo OKOaO 7 KM a mupaaofi 4 KM.

Vloga mikrocistinov pri razvoju bolezni parenhimskih organov ...

Vloga mikrocistinov pri razvoju bolezni parenhimskih organov* The role of microcystins in the development of parenchymal disorders* Andrej Repe`**, Valentina Otja Giacomelli***

GLOBOKA INFILTRATIVNA ENDOMETRIOZA DEEP INFILTRATING ...

Čas od začetka simptomov do končne diagnoze je pomembno daljši kot pri ostalih oblikah endometrioze, predvsem zato, ker se simptomi bolezni začnejo pojavljati že v adolescenci. 16 Zato je American College of Obstetricians and Gynecologists nedavno predlagal, da je potrebno pri mladostnicah, mlajših ...

h\W*hc\OXZ]PO\XaYSUO* Sd`Wh[S *RWaSYQWX] *

H?<=!4 I:HFG *&$$+ @ 87<6<AF>< * @8F8›A<> BRY`WdO\XS*W\*hR`OdZXS\XS* YO`]bWR\S*P]ZSh\W <hdZS‚SY Ih`]Y*hO*h]WbSd*YO`]bWR\WV*O`bS`WX*a]*d*dS·*Y]b*-$***^`W[S`WV* ObS`]bW·\W*^ZOYW*d*WZ\W* abS\W *hOb]*XS*§YO`]bWR\O*P]ZShS\£*d*hOR\XS[*·Oac*^]ab OZO*aY]`O XRO*aW\]\W[*hO*\O^`S!

Gorazd Bernard Stokin* IzvleŁek

79 Analiza likvorja pri bolnikih z demenco Cerebrospinal fluid analysis in dementia patients Gorazd Bernard Stokin* IzvleŁek SpecifiŁnost kliniŁnih diagnoz najpogostejıih bolezni, ki povzroŁajo

PREBAVNA MIKROBIOTA KOT DEJAVNIK PRI RAZVOJU DEBELOSTI ...

zne bolezni, in v letu 2008 naj bi ZDA za bolezni, ki so posledica debelosti, porabile kar 45 milijard dolarjev. Telesno maso ocenjujemo z indeksom telesne mase

IN VIVO -DERIVED EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE ...

ali so bili zbrani v dr avi izvoznici, ki po uradnih ugotovitvah ni prosta bolezni akabane(1), in-niso bili obdelani s tehniko prodiranja skozi ovojnico jajčne celice;-so bili shranjeni v odobrenih razmerah vsaj 30 dni neposredno po zbiranju in-na vzorcu krvi samic donork, odvzetem najmanj 21 po ...