Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bolnike

Gorazd Bernard Stokin* IzvleŁek

zdravljenje in skrb za bolnike z demenco pogosto neoptimalni. Vse boljıe poznavanje bolezni, ki botrujejo nastanku demenc, je omogoŁil bliskovit razvoj novih diagnostiŁnih metod, ki ponujajo vedno viıjo

A METHOD FOR DYNAMIC BALANCE TRAINING COMBINING PERTURBED ...

Results: The subject improved his ability to balance throughout the training, with the largest improvements occurring Izvleček Izhodišča: Dinamično urjenje ravnotežja je pomembna terapevtska metoda za bolnike po možganski kapi.

in

Za bolnike z blago do zmerno ledvično okvaro (kreatininski očistek > 30 ml/min) odmerka ni treba prilagajati. Bolnike s hudo ledvično okvaro (kreatininski očistek ≤ 30 ml/min) je treba zdraviti previdno; ne smejo dobiti več kot 5 mg enkrat na dan.

ODGOVORNOST MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTA S ...

Vazospazem je razen ponovne krvavitve, največja nevarnost za bolnike po subarahnoidni krvavitvi iz anevrizme in predstavlja 7% smrtnost. Razvije se v različno hudi obliki 3-17 dni po SAK.

THIRD SUNDAY OF ADVENT December 11, 2011

ZAKRAMENTI ZA BOLNIKE. Če nekdo v vaši družini ne more redno priti k maši in bi radi prejeli zakrament spovedi in sv. obhajilo pred Božičem ali po Božiču,

AMBULANTNO ZDRAVLJENJE VENSKE TROMBOZE OUTPATIENT TREATMENT ...

Iz-rednega pomena je ustrezna zdravstvena vzgoja bol-nika in moûnost vsakodnevnega stika bolnika z zdrav-stveno ekipo, ki vodi zdravljenje. 16, 18, 25 Bolniki in metode dela V raziskavo smo vkljuili zaporedne bolnike z akut-no VT zgornjih ali spodnjih udov, ki so se zdravili na Klininem oddelku za ...

SECOND SUNDAY OF ADVENT December 4, 2011

Vaš dar bo pomagal vsem upokojenim redovnikom in redovnicam ki so učili v šolah, skrbeli za bolnike v bolnicah in delili dobrodelno pomoč mnogim.

Dictionary of Abbreviations (ENG/SLO) in AP-2004

... Center Vlade za informatiko GGR General government revenue JFP Javnofinančni prihodki GOA General Offences Act ZP Zakon o prekrških GOCP Government Office for Corruption Prevention UPK Urad za preprečevanje korupcije, GODCS Government Office for the Disabled and Chronically Sick UIB Urad za invalide in bolnike GOEA ...

DR AVNI PROGRAM PRESEJANJA IN ZGODNJEGA ODKRIVANJA ...

Pri tem mu je v pomoč tudi Vprašalnik za pripravo na kolonoskopijo in e pripravljeni obrazci z različnimi terapevtskimi shemami za sladkorne bolnike, ki so priloga prej omenjenega Priročnika.

(Microsoft Word - SOP 518-120 Dietna navodila za bolnike z ...

*SOP 518-120: 2/10. 09. 2009 1/2 * DIETNA NAVODILA ZA BOLNIKE Z BOLEZNIJO OL * NIKA IN OL * EVODOV ( ol * ni kamni) * Namen diete pri bolezni ol*nika je, z zau ito hrano kar najmanj spodbujati izlo*anje ol*a.