Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bordrosu

SÖZLE*MELĐ MAA* BORDROSU (657*4/B) ( Maa* )

SozlesmeliMaasBordrosu SozlesmeliMaasBordrosu. 1 Mülkan ÇAKIRCA SağlıkTek.(ÖnLisans*5Yil) 30 1.286,14 250,80 1.541,941.286,14250,80180,0610.473,441.099,62219,927,75 619,36 922,58 45,63 0 3405200003262 5,00 6,46 0 2 Zeliha DĐNDAR SağlıkTek.(ÖnLisans*5Yil) 30 1.286,14 250,80 1.541,941.286 ...

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE AİT BORDRO

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE AİT BORDRO EK: 2 Asgarî Ücretin Yıllık Brüt Tutarı : ………...…..YTL (*) ……...…YILI 1 2 3 4 Yararlanılan Asgari Geçimi İndirimi Tutarı (*****) Sıra No Ücretlinin Adı Soyadı Asgari Geçim İndirimi Oranı (%) (**) Asgari ...

Çek ve Senet

İşlem bordrosu (Müşteri çeki) Müşteri çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır. İşlem bordrosu (Müşteri senedi) Müşteri senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.

teslim edtim/edilmiştir.

Microsoft Word - cek-senet-bordrosu.doc. ÇEK / SENET BORDROSU Tarih: …../…../..... No: SIRA BANKA Ş UBE HESAP NO ÇEK TAR İ H İ ÇEK NO TUTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOPLAMLAR Yukarıda dökümü ...

A* LE HEK * ML *** UYGULAMASINDA PERFOR MANS HESAPLAMA YÖNTEM *

3 / 24 Dokümandaki Yenilikler Bu doküman, Kasım 2006 tarihinde 1.0 sürümü ile yayınlanmı*tı. 1.0 sürümü, AHBS 2.0 kullanan Pilot illerimizde (Düzce, Esk*ehir) kullanılmakta olan performans hesabı kriterlerini açıklamaktaydı.

LKS2 Çek/Senet

İşlem bordrosu (Müşteri çeki) Müşteri çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır. İşlem bordrosu (Müşteri senedi) Müşteri senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.

ÇEK ÇIKIŞ BORDROSU

Aşağıda dökümü yapılan çeklerin vadesinde tahsil edilerek, nezdinizdeki hesaplarımıza alacak kaydedilmesini rica ederiz. ÇEK ÇIKIŞ BORDROSU Saygılarımızla , kaşe imza Çek No Vade Banka Şube Borçlu Tutar (TL) Toplam 0, ÇÖZÜM FİNANS FAKTORING ...

ÇEK ÇIKIŞ BORDROSU

CEK. TARİH BANKA ADIŞUBESİ TARİHNUMARASITUTARI 1 2 3 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOPLAM Yukarıda dökümü yapılan çeklerin tahsil edilmek üzere hesabımıza kaydedilmesini rica ederiz.

MUHASEBE VE FİNANSMAN

Bu belgelerin başlıcaları şunlardır: Makbuzlar Tahsilat makbuzu Tediye (ödeme) makbuzu Çek Bordroları Çek giriş bordrosu Çek çıkış bordrosu Senet Bordrosu Senet giriş bordrosu Senet çıkış bordrosu Dekontlar Alacak dekontu Borç dekontu Muhasebe Fişleri Kasa tahsil fişi Kasa tediye fişi Mahsup ...