Sputtr.com | Alternative Search Engine

Breuken

Een gemengde breuk

Optellen en aftrekken van gelijknamige breuken Voorbeeldopgave 2 3 - + - = ? 7 7 Gelijknamige breuken De twee breuken in de voorbeeldopgave hebben hetzelfde getal onder de streep. De twee breuken hebben dus dezelfde noemer. Breuken met een zelfde noemer worden gelijknamige breuken genoemd .

De kern van breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen

7 Woord vooraf Het TAL 1-project heeft leerlijnen en tussendoelen opgeleverd voor getallen en me-ten en meetkunde voor de onderbouw van het primair onderwijs en gehele getallen voor de midden- en bovenbouw.

Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen

OA DC 8 Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen 1 1 Inleiding Dit thema gaat over rekenen en rekendidactiek voor het oudere schoolkind en voor het voortgezet onderwijs.

9.3 Getallenlijn - Breuken

Breuken op de getallenlijn 46 Hiernaast is het stuk van de getallenlijn tussen 0 9.3 Getallenlijn - Breuken

Rekenregels Wiskunde B

... b+b 2 (a b) 2 =a 2 2·a·b+b 2 (a+b) =ab (a·b) ·c=a·b·c (a·b) =a·b=a·b (ab) c =a c b c a b c = a c b c Machten x a ·x b =x a+b x a x b =x a b (x a) b =x a·b b p x a =x a b 1 x =x 1 (x) 2 =x 2 Breuken a+b c = ... formule Losop: ax 2 +bx+c=0 D=b 2 4 ac x= b± p D 2a Dierenti¨eren&Integreren d dx p x= 1 2 p x d dx sinx=cosx d dx cosx=sinx d dx e x =e x d dx lnx= 1 x (d dx betekent'afgeleidevan') Z 1 ...

Tal-uitwerking einddoelen breuken, verhoudingen ...

Algemeen 1 Tal-uitwerking einddoelen breuken, verhoudingen, kommagetallen en procenten Algemeen Inzicht, getalrelaties, redeneren, procedures Leerlingen kunnen bij opgaven op het gebied van breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen het netwerk van getalrelaties gebruiken dat ze in de ...

Wie is er bang voor breuken? [1.7ex] Een cursus in vier ...

Wie is er bang voor breuken? [1.7ex] Een cursus in vier lessen [4ex] - Les 2. Breuken vereenvoudigen [1ex]

Wie is er bang voor breuken? [1.7ex] Een cursus in vier ...

Wie is er bang voor breuken? [1.7ex] Een cursus in vier lessen [4ex] - Les 3. Breuken optellen en aftrekken [1ex]

rek_breukenstroken

Breukenstroken rek_breukenstroken. 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 ...

VA LO

TransLume lenzen Gekleurde neonlenzen die eruit zien als de "puntuithardings"lens genereren licht met een langere golflengte om de tanden te doorlichten en te helpen bij het vaststellen van scheuren, breuken, defecten etc. Gebruik geen TransLume-lenzen voor het uitharden.