Sputtr.com | Alternative Search Engine

Brezpla

SLO ENG - w ww.wbohinj-park-hotel.si ECO

otroci do 2,99. leta v sobi s starši: brezpla˜no otroci od 3. do 7,99. leta starosti v sobi s starši: 50 % popusta otroci od 8. do 13,99. leta starosti v sobi s starši: 30 % popusta

HOTEL MARKO d.o.o. | Obala 28 | 6322 Portoro¡ - Slovenija ...

- Otroci do 3. leta brezpla@no - Otroci od 3. do 12. leta na dodatnem ležiš@u -50% - Tretja odrasla oseba na dodatnem ležiš@u -20% Pridržujemo si pravico do spre

PONUDBA • OFFERTA • ANGEBOT • OFFER

... A'la*carte*restaurant-*Turisti@na*taksa*€*1,01*/*dan-*Pogled*na*morje*€*10*/*dan-*Mali*kužek*€*20*/*dan-*Kongresna*dvorana-*Otroška*postelja*€*10*/*dan-*Podaljšano*bivanje*+50%*** polne*cene*sobe-*Suite*+30%*polne*cene*sobe-*Garaža*€*7*/*dan Popusti:-*Otroci*do*3.*leta*brezpla@no-*Otroci ...

INSPIRE - EVROPSKA INFRASTRUKTURA ZA PROSTORSKE PODATKE

Most non-lawyers, however, would normally understand it as having the former meaning Free public access:brezpla čen javni dostopRefers to spatial information to which access is provided by public bodies free of charge or at marginal cost of supply for viewing or use by citizens of the European Union (and ...

Komplet 1, 2 ali 3, z brezpla čnimi aplikacijami, plakati in ...

Komplet 1, 2 ali 3, z brezpla čnimi aplikacijami, plakati in zastavami! Komplet 1, 2 ali 3, z brezplačnimi aplikacijami, plakati in zastavami!

Po{tnina pla~ana pri po{ti 2241 Sp. Duplek Po{tnina pla~ana ...

Posebna izdaja je v slovenskem jeziku v nakladi 2300 izvodov.Brezpla~no ga prejmejo vsa gospodinjstva v ob~ini Duplek. Priprava za tisk: Grafi~na forma Hutter, tel.: 02/ 300 20 10

08:00 – 10:00 Andy-Bar Gornja Radgona Ši(S ld) dbit bit ...

Slaš č ičarna ( Eislokal ) Gornja Radgona Brezpla čna kepica sladoleda ( Kostenlos eine Eis kugel ) Brezpla čna kepica sladoleda ( Kostenlos eine Eis kugel ) Gostiš

BrezplaËni rojstnodnevni darilni bon, samo za vas!

©ifra bona: vip+kor200077130tusklub Redna cena romantiËnega vikend paketa z masaæo in penino na osebo je 264,50 ¤, za vas BREZPLA»NO! Za vas je celotni paket popolnoma brezplaËen, za osebo, ki jo pripeljete s seboj je potrebno doplaËati poseben akcijsko promocijski znesek (189,00 ¤.)

Napotnica - Obrazec BPP št. 2

Obrazec BPP öt. 2 - 1 - Pristojno sodiö č e: NAPOTNICA NAPOTNICA I. PODATKI O UPRAVI Č ENCU DO BREZPLA Č NE PRAVNE POMO Č I (izpolni upravičenec) osebno ime oziroma ime pravne osebe, EMäO oziroma ma ti č na ötevilka pravne osebe, dav č na ötevilka in naslov stalnega ali za č asnega ...

Marko Jakovac: BREZPLA ˇ CNI MATEMATI ˇ CNI PROGRAMI

“1593-Jakovac-Brezplacni” — 2010/8/31 — 11:13 — page 1 — #1 List za mlade matematike, fizike, astronome in raˇcunalnikarje