Sputtr.com | Alternative Search Engine

Briseve

Broj 06

sanja brisa, korisnik ne mora da nosi aparat sa sobom u proizvodnju, već jednostavno, kada uzme briseve u roku od 6 sati treba da ih aktivira i očita rezultate.

VAŽNI TELEFONI GZZJZ-a

Laboratorija za briseve-piokulture 2078-756, 757 9. Administrativni sekretar 2078-711 10. Prijemno odeljenje 2078-608, 2078-609, 2078-610 11.

C E N O V N I K

* pozvati za ostale analize (hormone, tumor markere, viruse, briseve...) * biohemijske analize od 100 do 250 din. U Beogradu: generalni direktor Doma Zdravlja

STANDARD ZANIMANJA MEDICINSKI LABORATORIJSKI TEHNI AR/ MEDICINSKA ...

- Uzima briseve grla, nosa, oka, uha, rane - Uzima vaginalni i cervikalni bris - Uzima uretralni bris - Uzima perianalni bris - Uzima gustu kap i razmaz krvi

Originalan rad ZASTUPLJENOST METICILIN REZISTENTNIH STAFILOKOKA ...

Ispitivanje je obuhvatilo raznovrsni bolesnički materijal: briseve rana, oka, uha, punktata, aspirata, peritonealnih tečnosti, krvi i likvora.

FOOD info Aktuelno: ATPAktuelno: ATP strana 2strana 3 ...

SUPERLAB: Luminometar koristi briseve za jednokratnu upotrebu za suve površine, ruke radnika, opreme (PocketSwab) kao i briseve za vlažne površine, vodu (WaterGiene).

INFEKCIJE GENITALNOG TRAKTA-GRUPE VAGINALNOG SEKRETA

bakteriološke briseve. Četrvrta grupa vaginalnog sekreta podrazumeva infekciju Najserijom gonoreje ili kako ga još zovu triper ili kapavac.Najčešće se prenosi ...

Z A K O N

njihove zdravstvene ispravnosti; briseve sa ruku zaposlenih lica, postrojenja, uređaja, nameštaja, opreme i pribora za obavljanje delatnosti koja podleže sanitarnom

ZA DODATNE INFORMACIJE:3449717;3449750;3449751 www.biomedicazavod ...

-Ne uzimati briseve u periodu ovulacije (sredina mesečnog ciklusa). 2) Uzorci iz genitalnog trakta (vaginalni i cervikalni bris) -Pacijentkinja ne bi trebalo da ima ...

Z A K O N

laboratorijskog ispitivawa wihove zdravstvene ispravnosti; briseve sa ruku zaposlenih lica, postrojewa, ure|aja, name{taja, opreme i pribora za