Sputtr.com | Alternative Search Engine

Brodogradili

PROGRAM/ PROGRAMME - MEHANIZACIJA, AUTOMATIZACIJA I ...

IMPLEMENTACIJA LINIJE ZA REZANJE PROFILA ULJANIK BRODOGRADILI[TE d.d. Profile cutting line implementation Uljanik shipyard • B. Kova~evi} AUTOMATIZACIJA U TOPLINSKOM REZANJU

O D L U K U

Zadu*uje se Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d., Zagreb da temeljem Ugovora o obavljanju poslova nadzora realizacije ugovorenih poslova s brodogradili*tima iz dr*avnog portfelja od 09.09.2003. godine, mjese*no izvje*tava nadle*no Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni*tva i Hrvatski fond za ...

ZAVARIVANJE U POMORSTVU

... of INA group, Zagreb GLAVNI SPONZORI /GENERAL SPONSORS: CROSCO Naftni servisi d.o.o., ~lan INA grupe, Zagreb DUBINA d.o.o., Split ELIMP d.o.o., Zagreb MESSER CROATIA PLIN d.d., Zagreb SERVUS d.o.o., ^akovec STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o., Zagreb TEHNOMONT BRODOGRADILI ...

Tradicija Progres kompanije poslovanje sa svetom

ostalo, kroz saradnju sa srpskim brodogradili{tima na Savi i Dunavu, obezbe|uje posao i obavlja uvoz i izvoz brodova, brodske opreme i repromaterijala.

Integracija PRIMAVERE i ULJANIK ERP-a na Oracle infrastrukturi

na Oracle infrastrukturiinfrastrukturi Darko Dika, Uljanik IRI d.o.o. Darko Dika, Uljanik IRI d.o.o. Emil Ko. Emil Ko. ž žljan, Uljanik Brodogradililjan, Uljanik Brodogradili

S&P MONTHLY REPORT JANUARY 2009

... $1.60m syrian buyers syria sellers are joint stock northern shipping co russia 7362445 resourceful cont 1996 jiangsu eastern shipyard 13,760 2x40t, 1018 teu $5.90m undisclosed buyers-sellers are rcl shipmanagement singapore 9365673 mosel ace roro 2000 uljanik brodogradili st 12,761 $45.00m undisclosed buyers-sellers are wilhelmsen ...

SHIPYARD KRALJEVICA LIST OF DELIVERED VESSELS 1946. - 2007.

trupa Naziv broda. SHIPYARD KRALJEVICA LIST OF DELIVERED VESSELS 1946. - 2007. Br. Br. trupa Naziv broda Tip Veličina God.

Uljanik Shipyard Overview

...svjesni da će Pula ostati izvan njihovih granica, vlasnici brodogradilišta ele preostalu opremu prevesti u Italiju... svjesni da svjesni da će Pula ostati izvan njihovih granica, će Pula ostati izvan njihovih granica, vlasnici brodogradili vlasnici brodogradili šta ele preostalu šta ele preostalu ...

PREGLED VODECIH VELIKIH BRODOGRADILIŠTA TRGOVA CKIH BRODOVA ...

Tok materijala u brodogradili 1. Skladište čelika kroz koje proštu Odense Steel Shipyard: đe 10000 do 12000 tona čelika mjese čno 4. Antikorozivna zaštita

ISTARSKA ZUPANIJA GRAD VODNJAN

... ha Prometna povezanost istarski "Y" 100 m Dræavna prometnica Pula-Vodnjan 1.5 km Meunarodna zraËna luka Pula 8 km ISTARSKA ZUPANIJA GRAD VODNJAN Ti son LN LB LB LI PULA Galizana LN VODNJAN Z LEGENDA: DRÆAVNA PROMETNICA ÆELJEZNI»KA PRUGA RASKRIÆJE CESTA U DVIJE RAZINE U ISTRAÆIVANJU NAUTI»KI TURIZAM BRODOGRADILI ...