Sputtr.com | Alternative Search Engine

Budemo

115522 mmiilllliioonn - ALPHABANK GROUP

- Na{a poslovna strategija za Srbiju je da budemo prisutni u svim segmentima privrede, u velikim, malim i srednjim preduze}ima i kod stanovni{tva, i da budemo uspe{ni u svim ovim segmentima.

The Legend of Kosovo

Ne poštedimo sebe, znajući da imamo i posle ovoga otići i s prahom pomešati se. Umrimo da svagda ivi budemo. Prinesimo sebe bogu kao ivu rtvu, ne kao pre malovremenim i obmamljivim gošćenjem naslađenju našem, no u podvigu krvlju svojom.

Moskovska banka u Srbiji

- Svesni smo potencijala koji pruža rusko tržište i u tom segmentu želimo da budemo spona između domaćih kom-panija i ruskog tržišta, kao i obrnuto.

The Stones are Rolling

Kao siguran i tač an prevozilac, trudimo se da budemo znač ajan reprezent turistič ke privrede i Crne Gore. Period u kome smo, za nas predstavlja vrijeme aktivnih pri-prema za ljetnju sezonu.

Company Profi le

... u zemlji i inostranstvu, Energoprojekt Oprema a.d. se specijalizovala za izvođenje radova i inženjering u oblastima: proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije opremanja mašinskom i elektroopremom svih vrsta i tipova objekata, izrade industrijskih rešenja Mi težimo da budemo i ostanemo ...

Serbian Journal of Experimental and Clinical Research Vol11 ...

Mi koji se bavimo ovom profesijom možemo, čini nam se, u celini da budemo zadovoljni, naša struka je ipak išla napred, dobili smo novu opremu, novi kadar, deo novog prostora, ovladali smo novim dijagnostičkim i terapijskim metodama, snabdevanje radiofarmacima je re-dovno, oprema se adekvatno ...

Large print and languages

Ukoliko imate poteskoca u razumjevanju ovog dokumenta, jer englski jezik nije vas maternji jezik, molimo vas da kontaktirate tim Council Corporate Communications na telefon 020 8207 2277 i mi cemo uciniti sve da vam budemo od pomoci.

ST. SAVA SERBIAN ORTHODOX CHURCH

... koji nas mrze, Da blagosiqamo one koji nas kunu, Da se molimo za one koji nas grde, Da okrenemo drugi obraz kad nas udare po jednom, Da ~ inimo qudima, ne kao {to oni nama ~ ine, ve} kao {to bismo 'eleli da nama ~ ine, Da ne prokliwemo i ne osu|ujemo, nego da dajemo i pra{tamo, dakle, treba da budemo savr ...

FUTURE TENSE (BUDUĆE VREME)

... to go) Ti (you) ćeš da ideš On/ona/ono (he/she/it će da ide Mi (we) ćemo da idemo Vi (you) ćete da idete Oni/one/ona (they) će da idu TABLE 5: How to say 'will be' using Formula 3 PERSON CLITIC DA+PRESENT TENSE Ja (I) ću da budem Ti (you) ćeš da budeš On/ona/ono (he/she/it će da bude Mi (we) ćemo da budemo Vi ...

ST. LUKE NEWSLETTER St. Luke Serbian Orthodox Church June2008 ...

budemo imali, pored nove velike Kapele u nasem domu, mogucnost da organizujemo vise zbacajnijih nacionalnih,kulturnih i socialnih aktivnosti. Zelim Vam da sa zadovoljstvom provedete