Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bulunan

NORMALKORONER ANJ‹OGRAF‹S‹ BULUNAN HASTALARDA M ...

ABSTRACT Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between the risk factors for systemic vascular diseases and the localization of the perfusion defects in patients having ischemic perfusion defects in myocardial

Gamma-glutamyltransferase activity in patients with calcific ...

Department of Cardiology, Türkiye Yüksek ‹htisas Training and Research Hospital, Ankara Amaç: Kalsifik aort darl›¤› (AD) bulunan hastalarda ga

Anadolu Yaban Koyununda (Ovis orientalis anatolica) Bulunan ...

87 Erciyes Üniv Vet Fak Derg 1(2) 87-89 F. SEVİNÇ, F. GÜÇLÜ, U. USLU Erciyes Üniv Vet Fak Derg 1(2) 87-89 Araştırma Makalesi J Fac Vet Med Univ Erciyes 1(2) 87-89 Research Article Anadolu Yaban Koyununda (Ovis orientalis anatolica) Bulunan Parazitler Ferda SEVİNÇ 1 ...

ATİPİK GASTRO-ÖZEFAGEAL REFLÜ SEMPTOMLARI BULUNAN ...

k.b.b. ve baş boyun cerrahi dergisi. 5: 176 -183, 1997 dr. İrfan yorulmaz atİpİk gastro-Özefageal reflÜ semptomlari bulunan hastalarda 24-saatlİk Özefageal ph monİtÖrİzasyonunda reflÜ İnsİdansi ve ...

Hacõlar Antik Yerle * kesinde Bulunan Seramik Kaplar ...

GÜ, Gazi E * itim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayõ 2 (2009) 557-574 Hacõlar Antik Yerle * kesinde Bulunan Seramik Kaplar Üzerindeki Bezemelerin Plastik Açõdan * ncelenerek Artistik Yüzey De * erlendirmesinde Bireysel Etkileri Studying Ornaments on Ceramic Pots From the Point of Plastic ...

A*a*õda imzasõ bulunan biz/We undersigned

VEKALETNAME POWER OF ATTORNEY A*a*õda imzasõ bulunan biz/We undersigned Bize ait bulunan ve ileride sahip olaca*õmõz veya Türkiye'de resen tescil edilecek bütün patent, tasarõm, marka ve co*rafi i*aretlerin alõnmasõ, tescili, yenilenmesi, uzatõlmasõ, geri alõnmasõ, iptali, unvan ...

TRANSFER OF COPYRIGHT AGREEMENT Biz aşağıda isim ve ...

YAYIN HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ / TRANSFER OF COPYRIGHT AGREEMENT Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar, “Yurt ve Dünya Dergisi”nde yayınlanmak üzere gönderdiğimiz yazımızın orijinal olduğunu; eşzamanlı olarak herhangi bir başka dergiye değerlendirilmek üzere ...

Kararl› Anjina Pektorisi Olan ve Efor Testi Pozitif Bulunan ...

199 Kararl› Anjina Pektorisi Olan ve Efor Testi Pozitif Bulunan Ayaktan Hastalarda Serum C-Reaktif Protein Düzeyleri ile Koroner Arter Hastal›¤› ile ‹liflkisi The Relationship Between Serum C-Reactive Protein Levels and Coronary Artery Disease in Patients with Stable Angina Pectoris ...

HİERAPOLİS ARKEOLOJİ MÜZESİ BAHÇESİ'NDE VE GÜNEY ROMA ...

anadolu / anatolia 28, 2005 b. söğüt 91 hİerapolİs arkeolojİ mÜzesİ bahÇesİ'nde ve gÜney roma hamami'nda bulunan İonİk mİmarİ elemanlar İle İlgİlİ bİr ...

KATAR'DA BULUNAN BAZI MOBİLYA, PERDE, HALI VE DEKORASYON ...

KATAR'DA BULUNAN BAZI MOBİLYA, PERDE, HALI VE DEKORASYON FİRMALARI Al-Abdulrahim Furniture Tel: +974 4688993 Faks: +974 4688994 www.eiffelg.com Alwan Furnishing Tel : +974 4688033 Faks: +974 4688044 Al - Arabia Furniture Tel: +974 4370015 Faks: +974 4311123 Al Mana And Partners Tel: +974 ...